inimõiguste areng

LGBT+ teemalised soovitused erakondade valimisprogrammidesse
05/10/2022 Järgmised riigikogu valimised toimuvad 5. märtsil 2023. Erakonnad on neil päevil sõnastamas oma peamisi valimislubadusi ja koostamas valimisprogramme. LGBT Ühing edastas koos võrdse kohtlemise võrgustiku
Loe edasi
Inimõiguste Keskus: kooselulepingu sõlminud peredel peab olema õigus ühisele perekonnanimele
06/07/2022 Eesti riik kiusab jätkuvalt samast soost partneritega peresid, kuna ei võimalda kooselulepingu sõlminud paaridel võtta ühist perekonnanime. Seda eelkõige olukorras, kus samast soost paaridel puudub
Loe edasi
Riigipea kuulutas välja perehüvitiste seaduse muudatused
29/03/2022 President Alar Karis andis eile heakskiidu perehüvitiste seaduse muudatustele, mis puudutavad elatisabi maksmist ning vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteemi 1. aprillil jõustuva regulatsiooni täpsustusi. Riigipea õigusnõunik
Loe edasi
Eduard Odinets palub presidendil jätta perehüvitiste seadus välja kuulutamata
21/03/2022 Riigikogu liige, sotsiaaldemokraat Eduard Odinets pöördus president Alar Karise poole palvega mitte kuulutada välja 16. märtsil riigikogus vastu võetud perehüvitiste seaduse muutmise seadust, kuna see
Loe edasi
Riina Sikkut: ei ole aktsepteeritav teatud perede kaitse alt väljajätmine
16/03/2022 Riigikogu võttis tänasel istungil vastu perehüvitiste seaduse muudatused, millest aga EKRE ja Isamaa survel jäeti välja registreeritud elukaaslased. Esialgne seaduse eelnõu nägi ette, et perehüvitise
Loe edasi
Riigikogu liige Eduard Odinets: Mis ikkagi saab nendest peredest, kus on samast soost vanemad? Mis saab nende vanemahüvitistest, -puhkustest, elatisabist?
13/03/2022 Kolmapäeval, 9. Märtsil toimus Riigikogus Perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (512 SE) teine lugemine. Reformierakond ja Keskerakond allusid pärast
Loe edasi
Euroopa Liidu kohus võttis vastu märgilise tähtsusega otsuse tunnustamaks vikerkaareperede liikmesriikide vahelist vaba liikumist
14/12/2021 Täna otsustas Euroopa Liidu Kohtus, et kui tegemist on alaealise lapsega, kes on liidu kodanik ja kelle sünnitõendisse, mille on välja andnud vastuvõtva liikmesriigi pädevad
Loe edasi
Eesti inimõiguste olukord on läinud halvemaks
10/12/2021 Täna, rahvusvahelisel inimõiguste päeval avaldab Eesti Inimõiguste Keskus inimõiguste aruande, mis käsitleb arenguid aastatel 2020–2021. Ekspertide hinnangul on Eestis inimõiguste olukord viimase kahe aastaga läinud
Loe edasi
Riigikogu õiguskomisjon pidas otstarbekaks abieluvõrdsuse küsimusega tegeleda edasi menetluses oleva perekonnaseaduse jt seaduste muutmise eelnõu raames.
10/11/2021 "Riigikogu õiguskomisjon arutas 9. novembril toimunud istungil erakonna Eestimaa Rohelised 35 805 allkirjaga ettepanekut muuta perekonnaseadust nii, et see ei oleks samast soost paaridele diskrimineeriv
Loe edasi
Riigikohus tunnistas põhiseadusevastaseks samast soost paari Eestis elamist piiranud seaduse
28/09/2021 Riigikohus tunnistas osaliselt põhiseadusevastaseks välismaalaste seaduse, mis ei võimaldanud anda elamisluba välismaalasele, et ta saaks asuda elama Eestisse oma samast soost registreeritud elukaaslase juurde, kes
Loe edasi
Samast soost inimeste abielu ja partnerlust tuleks tunnustada kogu Euroopa Liidus
15/09/2021 Euroopa Parlamendis 14. septembril vastu võetud resolutsioonis öeldakse, et ühes liikmesriigis sõlmitud abielu või registreeritud partnerlust tuleks kõigis liikmesriikides ühtemoodi tunnustada ning samast soost abikaasasid
Loe edasi
Õiguskomisjonis oli arutluse all abieluvõrdsuse petitsioon
14/06/2021 Riigikogu õiguskomisjoni tänasel istungil oli arutluse all Erakond Eestimaa Rohelised kollektiivne pöördumine „Petitsioon perekonnaseaduse muutmiseks“ ja kuulati ära petitsiooni esitajate esindaja. "Pidasime vajalikuks saada selle
Loe edasi
Eesti inimeste toetus lesbide ja geide õigustele on kasvanud hüppeliselt
09/06/2021 Eesti elanike hoiakud on muutunud oluliselt positiivsemaks ja aina enam inimesi toetab LGBT-õigusi, näitab Eesti Inimõiguste Keskuse värske LGBT avaliku arvamuse uuring. 64 protsenti Eesti
Loe edasi
Riigikohtu esimees Villu Kõve: selgus kooseluseaduse rakendusaktide küsimuses oleks vajalik kõigile kohtusüsteemi sees kui ka väljas
22/05/2021 Riigikohtu esimees Villu Kõve andis neljapäeval Riigikogule ülevaate eelmise aasta numbritest ja tendentsidest kohtusüsteemis. Kõve sõnul on tagatud aus ja objektiivne õigusemõistmine, kohtuasjade lahendamine enamasti
Loe edasi
Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse kollektiivse pöördumise „Petitsioon perekonnaseaduse muutmiseks“
20/05/2021 Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse Erakonna Eestimaa Rohelised algatatud kollektiivne pöördumine „Petitsioon perekonnaseaduse muutmiseks“ ja edastati see menetlemiseks õiguskomisjonile. Allakirjutanud teevad Riigikogule ettepaneku muuta samast
Loe edasi
Euroopa ministrite ühisavaldus: meie kõigi erinevusi peab ühiskonnaelu korraldamisel arvesse võtma
17/05/2021 17. mai on rahvusvaheline homo-, bi- ja transfoobia vastane päev, millega kutsutakse üles aktsepteerima ning austama nii vähemusi kui erinevusi. Seekordse IDAHO (International Day Against
Loe edasi
On aeg LGBTI õigused Euroopas taas käima lükata
17/05/2021 Tänavune Rainbow Europe Map näitab ulatuslikku ja peaaegu täielikku paigalseisu LGBTI inimeste inimõiguste valdkonnas. Euroopa LGBTI katusorganisatsioon ILGA-Europe leiab, et  käes on hetk, mil valitsused
Loe edasi
Rohelised andsid riigikogule üle allkirjad perekonnaseaduse muutmiseks
16/05/2021 15. mail, rahvusvahelisel perede päeval, andsid Rohelised koos LGBT+ kogukonda ja hoolivat ühiskonda esindavate organisatsioonidega Toompea platsil Riigikogu esimehele Jüri Ratasele üle 35 805 allkirja,
Loe edasi
Välisminister esitles ÜROs inimõigusaruannet. Väljavõte LGBT õigusi käsitlevast osast
04/05/2021 Täna, 4. mail esitles välisminister Eva-Maria Liimets veebi teel ÜRO Inimõiguste Nõukogus Eesti kolmandat inimõigusaruannet ja andis vastuse ka LGBTI õigusi puudutavatele küsimustele. Kõikide riikide
Loe edasi
LGBT Ühing tutvustas ÜRO inimõiguste nõukogus kogukonna olukorda
25/03/2021 Täna toimus ÜRO inimõiguste nõukogus Eesti kolmanda korralise inimõiguste ülevaatuse eelistung, kus koos Eesti valitsusväliste organisatsioonidega tutvustas Eesti LGBT Ühingu huvikaitseekspert Aili Kala teistele maailma
Loe edasi
Euroopa Parlament kuulutas Euroopa Liidu LGBTIQ õiguste kaitse ja vabaduse piirkonnaks
11/03/2021 Parlamendi deklaratsioon on vastus enam kui sajale nn „LGBTIQ-vabale alale Poolas“. Euroopa Komisjon peab kasutama kõiki olemasolevaid vahendeid, et lõpetada LGBTIQ kogukonna põhiõiguste rikkumine. Vastuseks
Loe edasi
LGBT teekond õigusliku tunnustamise poole
09/03/2021 Riigiõiguse sihtkapitali nõukoja esimees, PhD Uno Lõhmus kirjutab Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ajakirjas Juridica LGBT teekonnast õigusliku tunnustamise poole. Valitsuskoalitsiooni lagunemine ja rahvahääletuse ärajäämine abielu mõiste
Loe edasi
Veebiarutelu: “LGBT+ diskrimineerimine Balti riikides”
26/02/2021 Balti riikide Iiri saatkonnad koos kohalike LGBT ühingutega korraldavad rahvusvahelisel "Nulltolerants diskrimineerimisele" päeva raames veebiarutelu. Kõnelejad Iirimaalt ja Balti riikidest arutlevad probleemsete teemade üle, mida
Loe edasi
ILGA-Euroopa aastaraport: vihakõne on märkimisväärselt kasvanud, sealhulgas Eestis.
19/02/2021 Kümnendas ILGA-Euroopa igaaastases LGBT inimõiguste rapordis tuuakse välja, et Eestis on kasvanud vihakõne. Lisaks on Eestit mainitud ühe riigina teiste seast, kus on kasvanud poliitikute
Loe edasi
Kaja Kallas: minu arvates kooseluseaduse rakendusaktid tuleb ära teha
25/01/2021 Esmaspäeval, 25. jaanuaril toimus Riigikogus peaministrikandidaat Kaja Kallasele volituste andmine Vabariigi Valitsuse moodustamiseks ja kõik Riigikogu liikmed said võimaluse küsimuste esitamiseks. Riigikogu liige Eduard Odinets
Loe edasi
LGBT Ühing esitas koalitsioonile ettepanekud inimeste võrdse kohtlemise edendamiseks 
19/01/2021 Eesti LGBT Ühing saatis koalitsiooniläbirääkimisi pidavate erakondade esindajatele pöördumise ettepanekutega LGBT+ inimeste võrdsete õiguste edendamiseks Eestis. Avaldame selle siinkohal täismahus. Edastame uue koalitsiooni läbirääkijatele Eesti
Loe edasi
Menetlusse võeti eelnõu kooselulepingu võrdsustamiseks abieluga
15/01/2021 Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse riigikogu liikmete Andrei Korobeiniku, Oudekki Loone, Maria Jufereva-Skuratovski, Martin Repinski, Kaido Höövelsoni, Imre Sooääre, Helmen Küti, Natalia Malleuse, Enn Eesmaa,
Loe edasi
Abieluküsimuse rahvahääletust ei toimu
13/01/2021 Riigikogu tänasel istungil ei leidnud toetust otsuse eelnõu rahvahääletuse korraldamiseks abielu mõiste küsimuses. Otsuse vastuvõtmise poolt oli 26 ja vastu 49 Riigikogu liiget. Eelnõu nägi
Loe edasi
Petitsioon perekonnaseaduse muutmiseks kogus 35805 allkirja
11/01/2021 Eestimaa Rohelised algatasid 19. oktoobril rahvaalgatus portaalis erakondadeülese petitsiooni, mille eesmärk on samast soost paare diskrimineeriva perekonnaseaduse muutmine ja võrdse kohtlemise tagamine. Petitsoon kogus 10.jaanuari
Loe edasi
Täna läheb käiku abielureferendumi ärahoidmise plaan
30/12/2020 Täna läheb käiku abielureferendumi ärahoidmise plaan ehk Reformierakond ja Sotsiaaldemokraadid esitavad abielureferendumi eelnõule 9300 muudatusettepanekut. Sotsiaaldemokraadid ootavad, et valitsusliit loobub abielureferendumi plaanist ja võtab riigikogu
Loe edasi

Kaasautorlus

Toeta Vikervaadet ja reklaami siin

Skip to content