Algas kampaania „Kõik on erinevad, kuid sama palju inimesed“

Täna algas kampaania „Kõik on erinevad, kuid sama palju inimesed,“ millega Sotsiaalministeerium kutsub üles heatahtlikkusele kõigi inimeste suhtes, et igaüks saaks tunda end turvaliselt ja osaleda ühiskonnaelus.

6. jaanuarist 16. veebruarini kestev kampaania „Kõik on erinevad, kuid sama palju inimesed“ toob tähelepanu keskmesse lood koolikiusamisest, võõrtööjõust, rahvusvähemustest, puudega inimestest ja usulistest veendumustest.

Oma näo on kampaaniale andnud ka räppar Gameboy Tetris, laulja ja näitleja Sandra Ashilevi, flöödimängija Maarja Haamer ning dirigent Keio Soomelt.

Rohkem infot on võimalik saada Sotsiaalministeeriumi kodulehelt ja värskest Arenguseire koostatud rapordist Väärtused kui inimvara ja nende seos ühiskonna arenguga,” millest muuhulgas selgub, et viimase kolmekümne aasta jooksul on jõudsalt kerkinud Eesti elanike üldine õnnetunne ning mõnevõrra tõusnud ka postmaterialistlike väärtuste olulisus ning sallivus seksuaalvähemuste suhtes. Üldine usaldus teiste inimeste suhtes, mis tegi läbi suure tõusu ajavahemikus 1996 kuni 2011 on 2018 aasta andmete kohaselt taandunud 10 aasta tagusele tasemele.

Veel selgub raportist, et kuigi õnnetunde poolest on Eesti väga sarnane Saksamaale ja Sloveeniale ja postmaterialistlike väärtuste oluliseks pidamise poolest sarnane Taaniga, on teiste võrdlusriikide vastavad näitajad oluliselt kõrgemad.

Samuti iseloomustab Eesti elanikke jätkuvalt, teiste võrdlusriikidega võrreldes, erakordselt vähene sallivus homoseksuaalsuse suhtes ning madal kodanikuaktiivsus. Viimaste näitajate poolest on Eesti oma arengus mitte ainult Soomest ja Rootsist, aga isegi Sloveeniast enam kui mitukümmend aastat maas.

Allikas ja foto: Sotsiaalministeerium

Skip to content