Inimõigused

Üle kümne aasta on Eesti värvid Rainbow Map’il muutunud ja koht edetabelis tõusnud

Paremäärmuslike jõudude tõusu ajal on LGBT+ inimeste õigused muutunud peamiseks tunnuseks vabaduse ja demokraatia kaitsmisel…

LGBT-inimesed käest kinni hoidmas LGBT-inimesed käest kinni hoidmas

Uuring: 62% LGBT+ inimestest Eestis väldib avalikult üksteisel käest kinnihoidmist

Rohkem LGBTIQ-inimesi nii Eestis, kui Euroopas räägib nüüd avalikult sellest, kes nad on. Samal ajal..

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi loodav tegevuskava tugevdab LGBT+ inimeste turvatunnet ja võrdset kohtlemist

Aprilli alguses toimus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis LGBT+ inimeste võrdsete võimaluste tegevuskava avaüritus. Tegevuskava eesmärk on..

ay perekond ja kas last jalutamas ay perekond ja kas last jalutamas

Euroopa Parlament: Lapse seadusjärgseid vanemaid tuleks kogu ELis tunnustada peremudelist olenemata

Euroopa Parlament toetas eile laste hooldusõiguse, ülalpidamise või pärimisasjadega seotud otsuste kohustuslikku tunnustamist teistes liikmesriikides,..

Värske aruanne: inimõiguste olukord Eestis on paranenud

Täna avaldas Eesti Inimõiguste Keskus inimõiguste aruande, mis käsitleb arenguid aastatel 2022–2023. Ekspertide hinnangul on..

Riigikogus läbis esimese lugemise vaenukõnet reguleeriv eelnõu

Riigikogus läbis esimese lugemise valitsuse algatatud karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse (vaenu õhutamine..

Õiguskomisjon saatis esimesele lugemisele vaenukõne eest kaitsva eelnõu

Riigikogu õiguskomisjon saatis täiskogu istungile esimesele lugemisele eelnõu, mille eesmärk on kaitsta ühiskonda vaenu õhutamise..

Minister Signe Riisalo ja Eesti LGBT Ühing mõistavad teravalt hukka pühapäeval toime pandud vaenukuriteo

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ja Eesti LGBT Ühing mõistavad teravalt hukka pühapäeval toimunud vaenukuriteo ja kallaletungi..

Riigikogu LGBT toetusrühm taunib pühapäeval toimunud noarünnakut

Riigikogu LGBT+ kogukonna toetusrühm avaldab sügavat kahetsust pühapäeval geikristlaste palvusel toimunud viharünnaku pärast, mille tulemusena..

Eesti Inimõiguste Keskus mõistab teravalt hukka eile Tallinnas toimunud vaenukuriteo

Vähem kui kaks nädalat tagasi, 30. mail, saatsime koos paljude teiste vabaühendustega justiitsminister Kalle Laanetile..

Kohtuotsus: Venemaal tagakiusatud pere puhul kehtivad ka Eestis Venemaa seadused

Perekond, kuhu kuuluvad kaks ema ja väike tütar, põgenesid Eestisse, sest Venemaa ei ole seksuaalvähemuste..

Üle poole Eesti inimestest toetab abieluvõrdsust

Eesti inimeste hoiakud LGBT inimeste õiguste osas muutuvad aasta-aastalt positiivsemaks, näitab Eesti Inimõiguste Keskuse tellitud..

Inimõiguste keskus edastas ettepanekud koalitsioonileppesse

Eesti Inimõiguste Keskus edastas koalitsioonileppe vedajatele soovitused inimõiguste olukorra parandamiseks Eestis, sealhulgas soovituse kehtestada abieluvõrdsus..

Esimene kooselupere sai õiguse kanda ühist perekonnanime

Üle aasta tagasi pöördusid Eesti Inimõiguste Keskuse poole Kadri ja Heleri (nimed muudetud), kes soovisid..

2022 oli kümnendi vägivaldseim aasta Euroopa LGBT+ kogukonna vastu

Täna hommikul avalikustas ILGA-Europe igaaastase LGBTI inimeste olukorda vaatleva aruande, kus leitakse, et 2022. aasta..

Siseministeerium: kooselu sõlminud paarid võivad võtta ühise perekonnanime

Siseminister Lauri Läänemets allkirjastas protokolli, mille kohaselt on kooseluleping edaspidi piisav alus perekonnanime vahetamiseks. Aastaid..

Riik on kohustatud kandma kooselulepingud rahvastikuregistrisse. Täiendatud.

Kooseluseaduse rakendussätete puudumise tõttu ei olnud võimalik kooselulepingute kandmine rahvastikuregitrisse. See tähendab, et ainult rahvastikuregistri..

Eduard Odinets: Eesti peresid ei tohi lahterdada õigeteks ja valedeks

Riigikogus läbis esimese lugemise sotsiaaldemokraadist riigikogu põhiseaduskomisjoni esimehe Eduard Odinetsi algatatud eelnõu, mille eesmärk on..

LGBT+ teemalised soovitused erakondade valimisprogrammidesse

Järgmised riigikogu valimised toimuvad 5. märtsil 2023. Erakonnad on neil päevil sõnastamas oma peamisi valimislubadusi..

Inimõiguste Keskus: kooselulepingu sõlminud peredel peab olema õigus ühisele perekonnanimele

Eesti riik kiusab jätkuvalt samast soost partneritega peresid, kuna ei võimalda kooselulepingu sõlminud paaridel võtta..

Riigipea kuulutas välja perehüvitiste seaduse muudatused

President Alar Karis andis eile heakskiidu perehüvitiste seaduse muudatustele, mis puudutavad elatisabi maksmist ning vanemapuhkuste..

Eesti inimõiguste olukord on läinud halvemaks

Täna, rahvusvahelisel inimõiguste päeval avaldab Eesti Inimõiguste Keskus inimõiguste aruande, mis käsitleb arenguid aastatel 2020–2021…

Riigikogu õiguskomisjon pidas otstarbekaks abieluvõrdsuse küsimusega tegeleda edasi menetluses oleva perekonnaseaduse jt seaduste muutmise eelnõu raames.

“Riigikogu õiguskomisjon arutas 9. novembril toimunud istungil erakonna Eestimaa Rohelised 35 805 allkirjaga ettepanekut muuta..

Riigikohus tunnistas põhiseadusevastaseks samast soost paari Eestis elamist piiranud seaduse

Riigikohus tunnistas osaliselt põhiseadusevastaseks välismaalaste seaduse, mis ei võimaldanud anda elamisluba välismaalasele, et ta saaks..

Samast soost inimeste abielu ja partnerlust tuleks tunnustada kogu Euroopa Liidus

Euroopa Parlamendis 14. septembril vastu võetud resolutsioonis öeldakse, et ühes liikmesriigis sõlmitud abielu või registreeritud..

Taavi Koppel: On aeg! Kolm kümnendit LGBT+ aktivismi Eestis

“On aeg, et poliitikud hakkaks päriselt seisma LGBT+ inimeste eest” ütles Vikervelol peetud kõnes Taavi..

Õiguskomisjonis oli arutluse all abieluvõrdsuse petitsioon

Riigikogu õiguskomisjon tänasel istungil oli arutluse all Erakond Eestimaa Rohelised kollektiivne pöördumine „Petitsioon perekonnaseaduse muutmiseks“ ja kuulati ära petitsiooni esitajate esindaja.

Eesti inimeste toetus lesbide ja geide õigustele on kasvanud hüppeliselt

Eesti elanike hoiakud on muutunud oluliselt positiivsemaks ja aina enam inimesi toetab LGBT-õigusi, näitab Eesti Inimõiguste Keskuse värske LGBT avaliku arvamuse uuring. 64 protsenti Eesti inimestest toetab kooseluseadust, mis on 15 protsenti enam kui kaks aastat tagasi. Kiiduväärselt on kooseluseaduse pooldajate arv tõusnud nii eesti- kui muukeelse elanikkonna hulgas. Avaliku arvamuse küsitluse viis läbi Turu-uuringute AS selle aasta kevadel.

Riigikohtu esimees Villu Kõve: selgus kooseluseaduse rakendusaktide küsimuses oleks vajalik kõigile kohtusüsteemi sees kui ka väljas

Riigikohtu esimees Villu Kõve andis neljapäeval Riigikogule ülevaate eelmise aasta numbritest ja tendentsidest kohtusüsteemis.

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse kollektiivse pöördumise „Petitsioon perekonnaseaduse muutmiseks“

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse Erakonna Eestimaa Rohelised algatatud kollektiivne pöördumine „Petitsioon perekonnaseaduse muutmiseks“ ja..

Euroopa ministrite ühisavaldus: meie kõigi erinevusi peab ühiskonnaelu korraldamisel arvesse võtma

17. mai on rahvusvaheline homo-, bi- ja transfoobia vastane päev, millega kutsutakse üles aktsepteerima ning austama nii vähemusi kui erinevusi. Seekordse IDAHO (International Day Against Homophobia and Transphobia) päeva puhul on nii sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo kui mitmed teised Euroopa Liidu ministrid kirjutanud alla ühisavaldusele, milles mõistetakse hukka nii füüsiline kui verbaalne vägivald vähemuste suhtes ja kutsutakse kõiki Euroopa inimesi üles kaaskodanikesse hoolivalt suhtuma.

On aeg LGBTI õigused Euroopas taas käima lükata

Tänavune Rainbow Europe Map näitab ulatuslikku ja peaaegu täielikku paigalseisu LGBTI inimeste inimõiguste valdkonnas. Euroopa LGBTI katusorganisatsioon ILGA-Europe leiab, et käes on hetk, mil valitsused saavad sihikindlalt valida õige tee edasi.

Rohelised andsid riigikogule üle allkirjad perekonnaseaduse muutmiseks

15. mail, rahvusvahelisel perede päeval, andsid Rohelised koos LGBT+ kogukonda ja hoolivat ühiskonda esindavate organisatsioonidega Toompea platsil Riigikogu esimehele Jüri Ratasele üle 35 805 allkirja, mis koguti petitsioonile perekonna seaduse muutmiseks.

Välisminister esitles ÜROs inimõigusaruannet. Väljavõte LGBT õigusi käsitlevast osast

Täna, 4. mail esitles välisminister Eva-Maria Liimets veebi teel ÜRO Inimõiguste Nõukogus Eesti kolmandat inimõigusaruannet ja vastas LGBTI õigusi puudutavatele küsimustele.

LGBT Ühing tutvustas ÜRO inimõiguste nõukogus kogukonna olukorda

Täna toimus ÜRO inimõiguste nõukogus Eesti kolmanda korralise inimõiguste ülevaatuse eelistung, kus koos Eesti valitsusväliste organisatsioonidega tutvustas Eesti LGBT Ühingu huvikaitseekspert Aili Kala teistele maailma riikidele meie kogukonna olukorda.

Euroopa Parlament kuulutas Euroopa Liidu LGBTIQ õiguste kaitse ja vabaduse piirkonnaks

Vastuseks Poolas välja kuulutatud “LGBTIQ-vabadele aladele” kuulutas Euroopa Parlament Euroopa Liidu “LGBTIQ õiguste kaitse ja vabaduse piirkonnaks”.

LGBT teekond õigusliku tunnustamise poole

Riigiõiguse sihtkapitali nõukoja esimees, PhD Uno Lõhmus kirjutab Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ajakirjas Juridica LGBT teekonnast õigusliku tunnustamise poole.

Veebiarutelu: “LGBT+ diskrimineerimine Balti riikides”

Balti riikide Iiri saatkonnad koos kohalike LGBT ühingutega korraldavad rahvusvahelisel “Nulltolerants diskrimineerimisele” päeva raames veebiarutelu.

ILGA-Euroopa aastaraport: vihakõne on märkimisväärselt kasvanud, sealhulgas Eestis.

Kümnendas ILGA-Euroopa igaaastases LGBT inimõiguste rapordis tuuakse välja, et Eestis on kasvanud vihakõne.

Menetlusse võeti eelnõu kooselulepingu võrdsustamiseks abieluga

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse eelnõu kooseluleping võrdsustamiseks abieluga

Abieluküsimuse rahvahääletust ei toimu

Riigikogu tänasel istungil ei leidnud toetust otsuse eelnõu rahvahääletuse korraldamiseks abielu mõiste küsimuses. Otsuse vastuvõtmise poolt oli 26 ja vastu 49 Riigikogu liiget.

Petitsioon perekonnaseaduse muutmiseks kogus 35805 allkirja

Eestimaa Rohelised algatasid 19. oktoobril rahvaalgatus portaalis erakondadeülese petitsiooni, mille eesmärk on samast soost paare diskrimineeriva perekonnaseaduse muutmine ja võrdse kohtlemise tagamine.

Täna läheb käiku abielureferendumi ärahoidmise plaan

Täna läheb käiku abielureferendumi ärahoidmise plaan ehk Reformierakond ja Sotsiaaldemokraadid esitavad abielureferendumi eelnõule 9300 muudatusettepanekut.

Vihakuritegude vastu võitlemine eelnõu on riigikogus esimesel lugemisel

Täna arutab riigikogu Reformierakonna fraktsiooni algatatud vihakuritegude vastu võitlemine seaduse ehk vaenukõne kriminaliseerimise eelnõu üle.

Rahvahääletuse korraldamise eelnõu abielu mõiste küsimuses läbis Riigikogus esimese lugemise

Riigikogu tänasel istungil läbis esimese lugemise Riigikogu otsuse eelnõu rahvahääletuse korraldamiseks abielu mõiste küsimuses.

Vabaühendused, sealhulgas Eesti LGBT Ühing, esitasid ÜRO-le inimõiguste olukorra variraporti

Eesti peaks tagama alaealistele psühhiaatrilise abi kättesaadavuse, muutma avaliku ruumi ligipääsetavamaks, kriminaliseerima vaenukõne ja leevendama naiste koormust mitteametlike hooldajatena.

Euroopa Komisjon tutvustas strateegiat LGBTIQ-inimeste võrdõiguslikkuse kohta ELis

Euroopa Komisjon tutvustas täna ELi esimest lesbide, geide, biseksuaalide, trans- ja intersooliste ning queer-inimeste (LGBTIQ) võrdõiguslikkuse strateegiat

Inimõiguste keskusel valmis koostöös Euroopa partneritega kasulik veebileht LGBTI-inimeste vastu suunatud vaenu vähendamise fookusega

Inimõiguste keskusel valmis koostöös Euroopa partneritega projekti “Speak Out” raames kasulik veebileht, mis käsitleb LGBT+ valdkonna erinevaid teemasid, eraldi fookuses on aga LGBTI-inimeste vastu suunatud vaenu vähendamine. 

Petitsioon perekonnaseaduse muutmiseks

Eestimaa Rohelised algatasid rahvaalgatus portaalis erakondadeülese petitsiooni, mille eesmärk on samast soost paare diskrimineeriva perekonnaseaduse muutmine ja võrdse kohtlemise tagamine.

Riigikogu infotunnis räägiti LGBT+ kogukonna õiguste olukorrast

Riigikogu liikmed Jevgeni Ossinovski ja Indrek Saar küsisid tänases Riigikogu infotunnis peaministrilt LGBT+ õiguste kohta.

Noored Sotsiaaldemokraadid: abielu peab muutuma sooneutraalseks

Noorte Sotsiaaldemokraatide poliitiline avaldus: aeg on edasiviivateks muutusteks küps, põhiseaduses tuleb määratleda abielu kahe inimese vahelise sooneutraalse liiduna.

Uue määrusega võib soo muutmine minna lihtsamaks

Sotsiaalministeerium loodab peagi avada arutelu, kuidas võiks edaspidi reguleerida soo muutmist. Uute reeglite kavand teeks soo muutmise senisest lihtsamaks, kuid ministeerium kinnitab, et midagi kindlat ministeeriumis veel otsustatud pole, kirjutab ERR.ee.

Inimõiguste Keskus korraldab vestlusringi “Kapist koosolekule ehk LGBT+ teemad minu töökeskkonnas”

Tõenäoliselt on LGBT-inimesi igas vähegi suuremas töökollektiivis. Alati me ei tea seda, ega peagi. Ent vahel tekib sellest teadmatusest ja teadvustamatusest takistusi, mis ei lase inimesel olla töökeskkonnas tema ise.

Arvamusfestivalil arutletakse teemal “Abielureferendum – päristeema või asendustegevus?”

Laupäeval arutletakse koalitsioonilepingus kirjeldatud plaani üle viia kohalike omavalitsuste valimiste ajal läbi referendum teemal, kas põhiseaduses tuleb reguleerida, et abielu on mehe ja naise vaheline liit.

LGBT+ noored ei tunne end Eesti koolides turvaliselt. Kuidas seda muuta?

2018. aastal tehtud uuringu tulemused näitasid, et Eesti koolid ei ole LGBT+ õpilastele turvalised. Nüüd, kui probleemi põhjused on teada, on Eesti LGBT Ühing koos haridusvaldkonna ja noorteorganisatsioonide ning haridusekspertidega asunud lahendusi looma. 

Vikerraadio saates Huvitaja räägiti vähemuste olukorrast Balti riikides

Miks vähemused vikerkaarelippudega marsivad ja milline on LGBT inimeste olukord Balti riikides, rääkisid saates Huvitaja Eva Marta Sokk ja Kristel Rannaääre Eesti LGBT Ühingust.

Riigikohus: riik peab hüvitama samasoolise paari pereellu sekkumisega tekitatud mittevaralise kahju

Riigikohus mõistis Politsei- ja Piirivalveametilt välja hüvitise mittevaralise kahju eest, kuna PPA oli jätnud läbi vaatamata Eesti kodaniku samast soost registreeritud elukaaslase elamisloa taotluse Eestisse asumiseks.

Kohtuvõit: notar võtab Darja ja Jana taotluse uuesti käsile

Eilne tõi Darja ja Jana armastuse loosse rõõmsa uudise, kui Harju maakohus tegi otsuse kooselupere kasuks. Kohtumäärus kohustab notarit, kes talvel keeldus Darjale ja Janale kooselulepingut sõlmimast, nende taotluse uuesti läbi vaatama.

Kas Euroopa LGBTI-inimeste seas domineerib lootus või hirm?

Täna on rohkem LGBTI-inimesi , kes ei varja oma sättumust, kuid hirm, vägivald ja diskrimineerimine on endiselt tavaline, selgub Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti uuringust LGBTI-inimeste kogemuste kohta.

Eesti on 21. kohal Euroopa riikide LGBTI inimõiguste paremusjärjestuses

Rahvusvahelise LGBTI inimõiguste organisatsioon ILGA-Europe avaldas täna 11. aastat järjest Euroopa riikide vikerkaare kaardi ja paremusjärjestuse.

Kooselu sõlmida soovinud Jana ja Darja alustasid oma armastuse nimel kohtuteed

Eesti kodanikust Jana ja Vene kodanikust Darja on kooselupere, kel on sarnaselt paljudele teistele paaridele soov olla koos ja elada õnnelikku pereelu. Sel talvel pöördusid nad notari poole, et sõlmida kooseluleping ühise tuleviku kindlustamiseks. Ootamatult keeldus aga nende valitud notar sellest ametitoimingu tegemisest.

Meil on õigus seista vastu LGBTI kogukonna inimestele suunatud vaenule ja vägivallale, teavitades sellest politseid ning saada vajadusel abi.

Korrakaitsjate teavitamine vaenukõnest ja vaenukuritegudest, juhtugu see linnatänavail või veebis, on oluline osa meie õiguste kaitsmisest. Anna politseile juhtunust teada ka siis, kui sa ei ole kindel, kas tegu on vaenukõne või -kuriteoga!

Mida teeb Euroopa Liit LGBTI inimeste heaks?

Alates 1999. aastast on Euroopa Liidul olnud volitused tegutseda seksuaalse sättumuse alusel diskrimineerimise korral. Alates sellest on liit võtnud vastu õigusakte ning meetmeid, et laiendada LGBTI-inimeste õigus- ja sotsiaalkaitset.

Vikerraadio saates Huvitaja räägiti LGBT+ noorte kiusamise teemal

Tänasea Huvitaja saates räägiti LGBT+ noorte koolikiusamisest ja selle tagajärgedest Eesti LGBT ühingu tegevjuhi Kristel Rannaäärega. 

Riigikohtu kaasuskonkursil arutleti muuhulgas vikerkaareperes lapsendamise küsimuse üle

Riigikohtu tänavune kaasuskonkurss oli pühendatud Riigikohtu ja põhiseaduse 100. aastapäevale, kus üheks kaasuseks oli samast soost elukaaslase lapse lapsendamine

Algas kampaania „Kõik on erinevad, kuid sama palju inimesed“

Täna algas kampaania „Kõik on erinevad, kuid sama palju inimesed,“ millega Sotsiaalministeerium kutsub üles heatahtlikkusele kõigi inimeste suhtes, et igaüks saaks tunda end turvaliselt ja osaleda ühiskonnaelus.

Pere on pere ehk lapsi kasvatavaid peresid tuleb kohelda võrdselt

Eile leidis Marina ja Jelena perekonna kohtutee positiivse ja inimõigusi austava lõpu.

Euroopa Parlament mõistab hukka LGBT kogukonna vastased rünnakud, sealhulgas ka Eestis toimunud.

Parlamendiliikmed väljendasid täna sügavat muret ELis toimuvate LGBTI-kogukonna vastu suunatud rünnakute sagenemise pärast, mida korraldavad riigid, riigiametnikud, valitsused riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil ning ka poliitikud.

Martti Martinson: Kelle õigusi rünnatakse homme?

Inimõiguste riivamine on muutunud Eestis süstemaatiliseks. Põhjust pole raske ära arvata: paljudel inimestel peaaegu puuduvad teadmised iseenda ja teiste õigustest.

Inimõigused Eestis: kasvav sallimatus ohustab viimaste aastate mõõdukat arengut

Täna tutvustas Eesti Inimõiguste Keskus värsket inimõiguste aruannet, mis käsitleb arenguid aastatel 2018-2019, sealhulgas ka LGBT+ inimeste olukorda.

Fotoreportaaż heameeleavalduselt Tartust

Täna toimus Tartu raekoja platsil heameeleavaldus Tartu LGBT+ kogukonna toetuseks. Toome teieni mõned fotomuljed.

Eesti LGBT+ kogukonna olukord tekitab Leedus muret

Leedu uudisteportaal 15min.lt avaldas artikli, kus kohaliku LGBT+ ühingu Lietuvos gėjų lygos (LGL) juhataja Vladimir Simonko väljendab muret Eestis toimuva pärast.

Tartu LGBT+ kogukonna toetuseks korraldatakse heameeleavaldus Sõbraga KOOS

Sündmuse korraldajad kutsuvad kõiki sõbralikule (hea)meeleavaldusele, et väljendada üheskoos oma toetust Tartu LGBT+ kogukonnale.

Eesti noortevaldkonna organisatsioonid tunnevad muret inimlike ja hoolivate väärtuste kadumise pärast ühiskonnas

Täna, 1. novembril pidi Tartu noortekeskuses Lille Majas toimuma LGBT+ noortele ja teistele huvilistele avatud teemaõhtu arutlemaks mitmekesisuse üle ühiskonnas. Viimasele ajale omaselt hakati sotsiaalmeedias sel teemal inimesi üles kutsuma meeleavaldustele.

Vastuseta jäänud kiri peaministrile

Lugupeetud peaminister Jüri Ratas, seoses valitsusse kuuluva erakonna EKRE juhatuse ja liikmete kiusava ning alavääristava käitumisega..

Kari Käsper: Rünnakud LGBT kogukonna vastu on rünnakud vabaduse vastu

Eesti Inimõiguste Keskuse juhataja Kari Käsper kirjutab Õhtulehes suurepärase arvamusartikli, arutledes äsja alanud avaliku rünnaku üle LGBT+ kogukonna esindusorganisatsiooni vastu.

LGBT Ühing tõi välja nende kohta öeldud valed, õiged faktid, murekohad ja soovitused, mida sina teha saad

Eesti LGBT Ühing on võetud sihikule, eesmärgiks ühingu rahastamise lõpetamine, LGBT+ kogukonna vaigistamine ja hirmuõhkkonna loomine.

Täna viis aastat tagasi võttis Riigikogu vastu Kooseluseaduse

Kooseluseadus võeti Riigikogus vastu 9. oktoobril 2014 ning see jõustus 2016. aasta 1. jaanuaril. Tänaseni ei ole Riigikogu aga vastu võtnud rakendusakte.

Eesti inimesed on muutunud seksuaalvähemuste suhtes sallivamaks

Eesti elanikud on muutunud seksuaalvähemuste suhtes sallivamaks, selgub Eurobaromeetri teisipäeval avaldatud küsitluse tulemustest.

Kohus: ravikindlustuse seadus on vastuolus põhiseadusega, sest jätab last kasvatava kooselupartneri haigekassata

Eestis on kodusel ja last kasvataval abikaasal võimalik üldjuhul saada riigi poolt ravikindlustus, kuid lesbipaari puhul keeldus riik sellest käesoleva aasta juunis. 

Eesti riik on asunud lõpuks andma tähtajalisi elamislubasid Eesti kodanike samast soost registreeritud elukaaslastele

Eesti Inimõiguste Keskus teatas, et Eesti riik on asunud lõpuks andma tähtajalisi elamislubasid Eesti kodanike samast soost registreeritud elukaaslastele Eestis pereelu elamiseks. Augusti alguses rahuldas Politsei- ja Piirivalveamet Sarah Raua elamisloa taotluse kooselulepingu alusel.

inimõiguste keskuse podcast 3 inimõiguste keskuse podcast 3

Inimõigutse Keskuse podcastis räägitakse Festhearti kaasusest

Podcasti kolmandas episoodis räägitakse strateegilisest hagelemisest Rakvere LGBTI+ filmifestivali Festheart näitel.

Nimeseaduse muudatuste eelnõus ei ole arvestatud samasooliste paaride huve

Eelnõu ei ole arvesse võtnud samasooliste paaride ning nende peredes kasvavate laste huve, samuti ei ole arvestatud 2016. aasta 1. jaanuarist kehtiva kooseluseadusega ning kooselulepingu sõlminud paaridega, teatas sotsiaalministeerium BNS-ile.

Inimõiguste podcastis räägitakse suhtumisest geidesse ja lesbidesse

Inimõiguste podcasti teine episood räägib suhtumisest geidesse ja lesbidesse Eestis: stuudios on Liis Grünberg Turu-Uuringutest, kes räägib värskest avaliku arvamuse uuringust LGBT+ teemal.

Riigikohus: Eesti kodaniku samast soost registreeritud elukaaslasele elamisloa mitteandmine on põhiseadusvastane

Riigikohtu üldkogu tunnistas põhiseadusvastaseks ja kehtetuks välismaalaste seaduse osas, milles see välistab tähtajalise elamisloa andmise Eesti kodaniku samast soost registreeritud elukaaslasele Eestis pereelu elamiseks.

Baltic Pride’i esindaja: LGBT õigused ei ole eriõigused, vaid inimõigused

6. juulil algas üheksas LGBT+ kultuurifestival Baltic Pride alapealkirjaga “Koos”, mis sümboliseerib nii kõigi võimalust õnnelikult koos kasvada ja elada kui ka seda, et eri põlvkondade vahel on tugev side.

Skip to content