Euroopa Parlament kuulutas Euroopa Liidu LGBTIQ õiguste kaitse ja vabaduse piirkonnaks

Parlamendi deklaratsioon on vastus enam kui sajale nn „LGBTIQ-vabale alale Poolas“.

Euroopa Komisjon peab kasutama kõiki olemasolevaid vahendeid, et lõpetada LGBTIQ kogukonna põhiõiguste rikkumine.

Vastuseks Poolas välja kuulutatud “LGBTIQ-vabadele aladele” kuulutas Euroopa Parlament Euroopa Liidu “LGBTIQ õiguste kaitse ja vabaduse piirkonnaks”.

Kaks aastat pärast seda, kui esimene Poola kohalik omavalitsus kuulutas end „LGBTIQi vabaks alaks“, kuulutas parlament 492 poolt häälega vastu võetud resolutsioonis Euroopa Liidu lesbide, geide, biseksuaalsete, trans- ja intersooliste, mittebinaarsete ning queer-inimeste (LGBTIQ) õiguste kaitse ja vabaduse piirkonnaks. Vastu hääletas 141 ning erapooletuks jäi 46 liiget.

Diskrimineerimine ja rünnakud LGBTIQ inimeste vastu Poolas

Alates 2019. aasta märtsist on enam kui sada Poola piirkonda, maakonda ja omavalitsust võtnud vastu resolutsioonid, milles nad kuulutavad end „vabaks LGBTIQ ideoloogiast“. Resolutsioonide kohaselt peaksid kohalikud omavalitsused hoiduma sallivuse soodustamisest LGBTIQ inimeste suhtes ning lõpetama võrdõiguslikkust edendavate organisatsioonide rahalise toetamise.

Euroopa Parlament rõhutab, et nn „LGBTIQi vabad alad“ on osa laiemast probleemist, mis hõlmab LGBTIQ kogukonna diskrimineerimist Poolas ja seksuaalvähemuste õiguste piiramist. Samuti mõistavad parlamendiliikmed hukka LGBTIQ õiguste kaitsjate vahistamised ning Pride paraadide keelamise ja rünnakud neil osalejate vastu.

Vastusammuna Poola võimude tegevusele lükkas Euroopa Komisjon möödunud aastal tagasi vähemuste õigusi piiravate Poola linnade rahataotlused ELi sõpruslinnade programmi raames. Resolutsioonis nõuavad Euroopa Parlamendi liikmed, et Euroopa Komisjon kasutaks kõiki tema käsutuses olevaid vahendeid, sealhulgas rikkumismenetlusi, ELi lepingu artiklit 7, samuti hiljuti vastu võetud määrust ELi eelarve ja õigusriigi tingimuste järgimise kohta, et kaista LGBTIQ inimeste põhiõigusi mitte ainult Poolas vaid kogu ELis.

Halvenev olukord Ungaris

Euroopa Parlamendi resolutsioon juhib tähelepanu ka halvenevale olukorrale Ungaris. Novembris 2020 võttis Ungari linn Nagykáta vastu resolutsiooni, millega keelustati „LGBTIQ propaganda levitamine ja toetamine“. Kuu aega hiljem võttis riigi parlament vastu põhiseaduse muudatused, mis piiravad veelgi LGBTIQ inimeste õigusi, ei arvesta transsooliste ja mittebinaarsete inimeste eripära ning piirab nende õigust perekonnaelule.

LGBTIQ-inimestel peaks kõikjal ELis olema vabadus elada ja avalikult näidata oma seksuaalset sättumust ja soolist identiteeti, kartmata sallimatust, diskrimineerimist või tagakiusamist

„LGBTIQ-inimestel peaks kõikjal ELis olema vabadus elada ja avalikult näidata oma seksuaalset sättumust ja soolist identiteeti, kartmata sallimatust, diskrimineerimist või tagakiusamist,“ ütleb vastuvõetud resolutsioon.

Tutvu resolutsiooni tekstiga:

TA-9-2021-0089_ET

Skip to content