Mida teeb Euroopa Liit LGBTI inimeste heaks?

Alates 1999. aastast on Euroopa Liidul olnud volitused tegutseda seksuaalse sättumuse alusel diskrimineerimise korral. Alates sellest on liit võtnud vastu õigusakte ning meetmeid, et laiendada LGBTI-inimeste õigus- ja sotsiaalkaitset.

EL teeb tööd, et võidelda homofoobia ja seksuaalse sättumuse alusel diskrimineerimise vastu. Liit soovib tagada, et ELis oleksid kaitstud kõigi LGBTI-inimeste õigused.

Diskrimineerimisega võitlemise raames esitas Euroopa Komisjon 2015. aastal nimekirja meetmetest, mis hõlmavad näiteks haridust, tööhõivet, tervishoidu, vaba liikumist, varjupaika ja võitlust vaenukuritegude vastu.

Muutuste esilekutsumiseks teeb Euroopa Liit tihedat koostööd liikmesriikidega, kuna just nende ülesanne on edendada ja jõustada LGBTI-inimeste õigusi, näiteks samasooliste paaride õiguslikku tunnustamist, ning soo õigusliku tunnustamise eeskirju.

Internetis leviva vaenukõne vastu võitlemiseks leppis Euroopa Komisjon 2016. aastal Facebooki, Twitteri, YouTube’i ja Microsoftiga kokku tegevusjuhendis, milles palutakse neil vaadata enamik ebaseadusliku vaenu õhutamise kohta käivatest teadetest läbi 24 tunni jooksul ning eemaldada vajaduse korral selline sisu. Instagram ja Snapchat ühinesid tegevusjuhendiga aastatel 2018 ja 2019.

Loe täispikka artiklit Euroopa Liidu kodulehelt.

Skip to content