Euroopa Liidu kohus võttis vastu märgilise tähtsusega otsuse tunnustamaks vikerkaareperede liikmesriikide vahelist vaba liikumist

Täna otsustas Euroopa Liidu Kohtus, et kui tegemist on alaealise lapsega, kes on liidu kodanik ja kelle sünnitõendisse, mille on välja andnud vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused, on vanematena kantud kaks samasoolist isikut, siis on liikmesriik, mille kodanik see laps on, kohustatud esiteks andma talle välja isikutunnistuse või passi, nõudmata enne seda sünnitõendi koostamist oma riigisiseste ametiasutuste poolt, ning teiseks…

Loe edasi

Skip to content