Euroopa Liidu kohus võttis vastu märgilise tähtsusega otsuse tunnustamaks vikerkaareperede liikmesriikide vahelist vaba liikumist

Täna otsustas Euroopa Liidu Kohtus, et kui tegemist on alaealise lapsega, kes on liidu kodanik ja kelle sünnitõendisse, mille on välja andnud vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused, on vanematena kantud kaks samasoolist isikut, siis on liikmesriik, mille kodanik see laps on, kohustatud esiteks andma talle välja isikutunnistuse või passi, nõudmata enne seda sünnitõendi koostamist oma riigisiseste ametiasutuste poolt, ning teiseks tunnustama samamoodi nagu kõik teised liikmesriigid vastuvõtva liikmesriigi väljaantud dokumenti, mis võimaldab sellel lapsel koos kummagi vanemaga kasutada õigust vabalt liikuda ja elada liikmesriikide territooriumil.

Loe täispikka kohtuotsust siit:

Skip to content