Täna toimub arutelu “Kes kardab LGBT+ õpilasi?”

Eesti LGBT Ühingu haridusteemalisele projektile, mille raames valmisid õppematerjalid ning toimusid koolitused ja üle-eestiline kampaania, pannakse punkt täna kell 14.30 algava aruteluga «Kes kardab LGBT+ õpilasi?». Arutelu on võimalik jälgida Postimehe haridusportaali vahendusel.

Arutelu keskmes on LGBT+ teemad, mis on seotud kooli, haridusvaldkonna ja laiemalt kogu ühiskonnaga, sealhulgas eelarvamuste, probleemide ja vajalike muutustega. Arutelus osalevad hariduspsühholoog Grete Arro, Eesti Õpilasesinduste liidu esimees Anette Viin, Eesti LGBT ühingu tegev- ja koolitusjuht Kristel Rannaääre ning haridus- ja teadusministeeriumi kaasava hariduse valdkonna juht Jürgen Rakaselg. Arutelu juhib Triin Toomesaar. Samuti on LGBT+ ühingu kommunikatsioonijuhi Kristiina Raua sõnul osalema kutsutud projekti- ja ühingu partnereid ning erinevad organisatsioonid.

«Kui panna ühte lausesse LGBT+ ja lapsed, on reaktsioonid garanteeritud. Aastate jooksul on ühingu töötajad selliste lausete eest saanud sõimu ja ähvardusi, aga ka tänu ja kiitust,» selgitas Raud tagamaid, miks temaatikat tutvustav haridusprojekt üldse ette võeti. Raud viitas ka LGBT+ õpilaste seas läbi viidud uuringule, mis oli Eestis esmane ja mis näitas, et kool on LGBT+ noortele võrdlemisi ebaturvaline ja kohati lausa vägivaldne koht ja seda just nende identiteedi tõttu. Uuringu järgi on 68 protsenti LGBT+ õpilastest kogenud vaimset vägivalda, 60 protsenti on kuulnud teisi õpilasi tegemas homovaenulikke märkusi, 57 protsenti on kuulnud halvustavaid kommentaare LGBT+ inimeste kohta õpetajatelt ja teistelt koolitöötajatelt.

Raua sõnul tutvustas ka lõppenud kampaania neid tulemusi ning ka isiklikke lugusid numbrite taga. «Numbrite tähenduse mõistmise asemel kostsid kommentaariumites hõiked propaganda ja rõveduste kohta. Samas said noored ja teisedki LGBT+ inimesed ning nende sõbrad kogeda äratundmisrõõmu, olgugi kurva teema tõttu, kui nägid tänavatel üle Eesti plakateid, mis kajastasid tuttavaid kogemusi,» sõnas Raud. «Igal juhul fakt on see, et meie koolides õpivad LGBT+ noored, kes ei tunne end haridust omandades turvaliselt.»

Arutelu korraldab Eesti LGBT Ühing ja rahastab Euroopa Majanduspiirkonna toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga. Arutelu toimub Erinevate Tubade Klubis Tallinnas, kus tutvustatakse lühidalt toimunud projekti ja uut, teemaga seotud näitust.

Foto: Unsplash

Skip to content