Abieluvõrdsuse eelnõule laekus ligi 700 muudatusettepanekut

Riigikogu õiguskomisjonile esitati abieluvõrdsuse eelnõule tähtajaks ligikaudu 700 muudatusettepanekut. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni liikmed esitasid üle 500, Isamaa fraktsioon 150 ja Eesti Keskerakonna fraktsioon 12 muudatusettepanekut.

Komisjoni esimehe Eduard Odinetsi sõnul asub komisjon muudatusettepanekuid läbi vaatama pärast seda, kui on lõpetanud huvirühmade ärakuulamise. Komisjon alustas huvigruppide esindajate kuulamisega eile ja jätkab sellega oma tänasel istungil.

Tänasele istungile on kutsutud Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku, SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja, Eesti Lastevanemate Liidu, Eesti Puuetega Inimeste Koja, Eesti Kirikute Nõukogu, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku, Tallinna Mähe Baptistikoguduse, Eesti Evangeelse Vennastekoguduse, Eesti Evangeelse Vabakoguduste Liidu, MTÜ Lapsele Vanemad, MTÜ Eesti Naisteühenduste Ümarlaud ning Justiitsministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ja Siseministeeriumi esindajad.

Eelnõu järgi saavad abielu sõlmida kaks täisealist isikut sõltumata nende soost. Abielu kõrval jääb alles võimalus sõlmida kooseluleping, registreeritud elukaaslased saavad abielule üle minna lihtsustatud korras. Eelnõu näeb ette ka kooseluseaduse rakendusaktide vastuvõtmise.

Eelnõuga täpsustatakse põlvnemise regulatsiooni perekonnaseaduses seoses samast soost paaride lapsendamisõigusega. Samast soost abikaasad saavad abieluvõrdsuse kaudu õiguse koos lapsendada. Tuuakse välja põhimõte, et lapsel ei või olla rohkem kui kaks vanemat. Samast soost abikaasa saab oma abikaasa lapse lapsendada bioloogilise vanema nõusolekul. Säilitatakse põhimõte, et lapsega seotud õigused ja kohustused on eelkõige lapse bioloogilistel vanematel. Ema naissoost abikaasal tekib lapsega põlvnemissuhe, kui ta annab ema kunstlikuks viljastamiseks nõusoleku.

Eelnõuga võetakse vastu muudatused, et 2014. aastal vastu võetud kooseluseadusest tulenevad õigused ja kohustused saaksid praktikas täies mahus realiseeruda. Kooselulepingust vahetult tulenevad õigused ja kohustused jäävad võrreldes kehtiva õigusega samaks, sh on registreeritud elukaaslasel võimalik lapsendada vaid oma registreeritud elukaaslase laps.

Valitsuse algatatud perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (207 SE) läbis Riigikogu täiskogus esimese lugemise 22. mail. Vastuvõtmise korral on eelnõu kavandatud põhiosas jõustuma 1. jaanuaril 2024

Skip to content