Õiguskomisjonis oli arutluse all abieluvõrdsuse petitsioon

Riigikogu õiguskomisjoni tänasel istungil oli arutluse all Erakond Eestimaa Rohelised kollektiivne pöördumine „Petitsioon perekonnaseaduse muutmiseks“ ja kuulati ära petitsiooni esitajate esindaja.

“Pidasime vajalikuks saada selle kohta kõigi Riigikogu fraktsioonide kirjalik sisend 1.novembriks. Fraktsioonide kirjalik seisukoht võimaldab laiapõhjaliselt valmistada ette komisjoni otsust petitsiooni osas,” kommenteeris komisjoni esimees Jaanus Karilaid.

Õiguskomisjon menetleb petitsiooni kooskõlas RKKTS §-de 15212 ja 15213 nõuetega.

Skip to content