Annetamistalgute raames on sul võimalus toetada LGBT+ õpilaste koolikeskonna uuringu tulemuste esitlemist

Täna, 3. detsembril toimuvad Eesti esimesed annetamistalgud. Sarnane algatus on saavutanud rahvusvahelise menu Giving Tuesday nime all. 

LGBT Ühing viis eelmisel aastal esmakordselt Eestis läbi uuringu LGBT+ õpilaste olukorrast Eesti koolides. Küsitlusele vastas 561 õpilast igast Eesti maakonnast ning tänu nende vastustele on valminud ülevaade LGBT+ õpilaste kogemustest seoses kiusamise, vägivalla, toetuse ja selle puudumise ning LGBT+ teemade tundides käsitlemisega. 
Selline info on Eestis kättesaadav esimest korda.

Et uuringust oleks võimalikult palju kasu noortele, koolidele ja ühiskonnale laiemalt, soovib LGBT Ühing seda sinu abiga levitada. Annetada saad veebilehel https://www.lgbt.ee/toeta-meid , mainides ülekande selgituses kooliuuringut.

Annetamistalguid veab eest Vabaühenduste Liit koostöös Vabariigi Presidendi Kantselei ja maakondlike arenduskeskuste võrgustikuga. Tegevuste elluviimiseks on abiks hulk tublisid vabatahtlikke. Annetamistalgud on osa üle-eestilisest kodanikuühiskonna nädalast Ühisnädal.

Skip to content