Eesti200: Kõik inimesed, sealhulgas ka LGBT+ kogukond, vajavad Euroopas oma põhiõiguste paremat ja tõhusamat kaitset

Erakonna Eesti 200 Euroopa Parlamendi 2024 valimisprogrammis on toodud välja, et kogukond vajab Euroopas oma põhiõiguste paremat ja tõhusamat kaitset.

Väljavõte programmist: Kõik inimesed, sealhulgas ka LGBT+ kogukond, puudega inimesed ja eri rahvustest ning erineva usutunnistusega inimesed vajavad Euroopas oma põhiõiguste paremat ja tõhusamat kaitset. Võrdse kohtlemise direktiivis toodud kaitse tuleb tõsta samale tasemele soolise võrdõiguslikkuse direktiivis toodud kaitsega.

Loe täispikka programmi siit: https://eesti200.ee/uudised/eesti-200-euroopa-parlamendi-valimisprogramm/

Foto: kuvatõmmis

Skip to content