Sotsid: Seisame jätkuvalt LGBT+ inimeste õiguste eest

Sotsiaaldemokraatliku erakonna Euroopa Parlamendi 2024 valimisprogrammis on toodud välja, et seistakse jätkuvalt LGBT+ inimeste õiguste eest!

Väljavõte programmist: Sotsiaaldemokraadid on seisnud järjekindlalt LGBT+ inimeste õiguste ja vabaduste eest. Oleme veendunud, et ühiskonna tugevuse aluseks on ühtsus ja mitmekesisus. Igal inimesel on õigus olla, kes ta on, ja armastada, keda ta soovib.

Toetame Euroopa Komisjoni ettepanekuid LGBT+ strateegia paremaks kohaldamiseks. Seisame selle eest, et poliitiliste tegevuskavade planeerimisel ja õigusaktide vastuvõtmisel arvestatakse LGBT+ huvidega. Parandame ühiskonna teadlikkust LGBT+ teemadest, et kõrvaldada sotsiaalsed barjäärid, mis takistavad LGBT+ inimestel elada vabalt ja väärikalt.

Loe täispikka programmi siit: https://www.sotsid.ee/valimisprogramm-euroopa-parlamendi-2024-valimisteks/

Foto: Noorsotsid

Skip to content