LGBT Ühing esitas koalitsioonile ettepanekud inimeste võrdse kohtlemise edendamiseks 

Eesti LGBT Ühing saatis koalitsiooniläbirääkimisi pidavate erakondade esindajatele pöördumise ettepanekutega LGBT+ inimeste võrdsete õiguste edendamiseks Eestis.

Avaldame selle siinkohal täismahus.

Edastame uue koalitsiooni läbirääkijatele Eesti LGBT Ühingu soovitused LGBT+ inimeste võrdsete õiguste edendamiseks.

Soovime rõhutada, et kahjuks on LGBT+ inimeste võrdsete võimaluste edendamine Eestis aastaid seisnud. Vastu pole võetud LGBT+ inimestega arvestavaid strateegiaid ega arvestatud Euroopa Liidu valdkondlike ettepanekutega. Samuti pole vastu võetud LGBT+ inimeste diskrimineerimise kõrvaldamise ja võrdset kohtlemist käsitlevaid seaduseid ega kõrvaldatud olemasolevaid puuduseid.

Soovitame lisada koalitsiooniläbirääkimiste aruteludesse järgnevad teemad:

  • registreeritud kooselu seadusandluse täielik rakendamine;
  • transsooliste inimeste juriidilise ja meditsiiniliste protsesside eraldamine;
  • vaenukõne kriminaliseerimine;
  • diskrimineerimise kaitse ühtlustamine;
  • inimõigustega tegelevatele vabaühendustele (sh Eesti LGBT Ühingule) jätkusuutlike rahastusmehhanismide tagamine.

Hea meelega selgitame oma ettepanekuid täpsemalt ning soovime teile läbirääkimistel edu ja jõudu!

Skip to content