Kaja Kallas: minu arvates kooseluseaduse rakendusaktid tuleb ära teha

Esmaspäeval, 25. jaanuaril toimus Riigikogus peaministrikandidaat Kaja Kallasele volituste andmine Vabariigi Valitsuse moodustamiseks ja kõik Riigikogu liikmed said võimaluse küsimuste esitamiseks.

Riigikogu liige Eduard Odinets küsis peaministrikandidaat Kaja Kallaselt, mis saab kooseluseaduse rakendusaktidest.

“Hea peaministrikandidaat! Ma taas tsiteerin teie kõnet. Te ütlesite, et me ei jaga ühiskonda põhimõttel “meie ja nemad”, ka nemad on meie inimesed ja ühegi elanikegrupi suhtes ei tohi valitsus olla hoolimatu. Ma kirjutan nendele mõtetele alla! Samamoodi ütleb koalitsioonileping, et me seisame kõigi Eestimaa inimeste, kaasa arvatud vähemuste õiguste eest. Kirjutan alla! Te ütlete ka seda, et te seate eesmärgiks erinevates kooselumudelites elavate inimeste õiguste kaitse. Ma küll toonitan, et inimesed ei ela mudelites, aga ilmselt see on lihtsalt keelevääratus kirjalikus tekstis.

Ja selleks, et probleemi lahendada, olukorda lahendada, mis teil kavas on? Te plaanite otsida Riigikogus ühisosa. Me teame, et probleem on kooseluseaduse rakendusaktide puudumises. Miks te ei vii seda valitsuse tasandile? Miks te ei algata valitsuse nimel seaduseelnõu, et kooseluseadus saaks ükskord ka rakendatud? Või meil jääb ka järgmisel kahel aastal püsima sama olukord, mis meil on siiamaani, sest vahest me ei leia Riigikogus ühisosa?”

Peaministrikandidaat Kaja Kallas:

“Mina olen ka veendumusel, et seadusandja väljendas oma tahet kooseluseaduse vastuvõtmisel ja et rakendusaktid on lihtsalt see, mis peab seda seadust toetama. Seadusandja tahe on juba väljendatud. Seetõttu minu arvates kooseluseaduse rakendusaktid tuleb ära teha. Mis puudutab kooselumudeleid, siis võib-olla see tõesti on väga halb sõnastus ja me vaatame selle sõnastuse üle. Aga põhimõtteliselt see lause tähendab seda, et meil on erinevad pered, kellel peaksid olema samasugused õigused.

Põhjus, miks me ei tule välja valitsuse tasandil eelnõuga, on see, et meil ei ole kindlat kokkulepet, et kõik valitsuse hääled selle taga on. Seetõttu me otsimegi Riigikogus seda konsensust. Me loodame ka sotsiaaldemokraatide toetust sellele, et need rakendusaktid ikkagi ära teha. See selge tahe on olemas.”

Allikas ja foto: Riigikogu.ee

Skip to content