Mida vastasid ministrid Vabariigi Valitsuse pressikonverentsil esitatud küsimusele seoses LGBT Ühingu rahastamisega?

Marian Võsumets, Kanal2:

Küsimus sotsiaalministrile ka. Nädala alguses rahandusminister kritiseeris projektirahastust Eesti LGBT ühingule ja peaminister pidi sekkuma ja siin oli tohutult palju arvamusi sellel teemal teisipäeva õhtuse seisuga. Kuidas see olukord lahenenud on? Kas ja millisel kujul see rahastamine sellele konkreetsele ühingule jätkub? Aitäh!

Tanel Kiik:

Tänan küsimuse eest! Sotsiaalministeeriumi vastutusala on hästi lai. Me tegeleme sotsiaalkaitse, terviseküsimustega, tööturupoliitika ja võrdsete võimaluste valdkonnaga. Kõigi nende nelja valdkonna lõikes on kasutatud varasematel aastatel kas hasartmängumaksutoetusi, kasutatakse täpselt samamoodi ka käesoleval aastal. Erinevad organisatsioonid on esitanud enda taotlusi ja need voorud hetkel käivad. Kõik ühingud, kaasa arvatud nimetatud, saavad loomulikult jätkuvalt oma taotluse esitada. Hindamised tuleb teha läbi korrektselt, nii nagu alati tehtud on, ilma mingisuguse poliitilise sekkumiseta ühegi ühingu kasuks või kahjuks.

Nii et nende võimalused on täpselt samaväärsed nagu varasematel aastatel. Mis on konkreetsed lepingud, konkreetsed rahanumbrid, see saab selgeks aasta lõpuks, kuna need voorud hetkel alles käivad.

Aga nagu viitasin, siis ühegi ühingu puhul mina mingit erikohtlemist, alaväärsemaks tegemist kindlasti ette ei näe. Aitäh!

Mart Helme:

Mis puudutab konkreetselt seda küsimust, siis meie jaoks, meie erakonna jaoks on see teema olnud oluline algusest peale. Ja me oleme selle teema tõstatanud, aga on asjatu oodata, et me ei ole võimelised Sotsiaalministeeriumiga ja koalitsioonipartneritega sel teemal konstruktiivselt arutama. Ärge lootkegi, et see ajab koalitsiooni lõhki. Aitäh!

Urmas Reinsalu:

Ma arvan, et küsimus on kindlasti ka laiem, et kuidas tegelikult me neid organisatsioone rahastame, kas riigieelarvest see nii kõnealune diskussiooni all olev organisatsioon peaks olema prioriteetne. Ei, ma arvan kindlasti, et ei peaks olema prioriteetne, see ei ole kindlasti prioriteet. Seda enam, et selles valguses nagu eelmise valitsuse ajal tuli mulle üllatusena, mäletate, oli üks dispuut, et kuidas Eesti ema või aasta ema valib naisliit. /…/

Siin on olnud neid praktikaid ajalooliselt erinevalt, aga ma arvan, et selgus on oluline. Ja need otsused, mis puudutavad teatud organisatsiooni, peavad käsitlema ka kindlasti neid eelistusi, mida tegelikult soovitakse ka selles sotsiaalvaldkonnas saavutada.

Allikas: valitsus.ee, foto: Riigikantselei

Skip to content