Mitmekesise tööandja märgis “Austame erinevusi” annab võimaluse konkurentsitihedal tööjõuturul silma paista

Konkurentsitihedal tööjõuturul on teistest eristumine võtmetähtsusega. Üheks võimaluseks silma paista on mitmekesise tööandja märgis “Austame erinevusi”, mis annab kindla sõnumi organisatsiooni väärtustest ja tagab edu tööotsijate seas.

Eestis värbab tipptalente juba 17 mitmekesise tööandja märgisega ettevõtet ja asutust, kes väärtustavad oma töötajaid, peavad lugu võrdsest kohtlemisest ning hindavad mitmekesisust edendavat ja kaasavat organisatsioonikultuuri. Teiste hulgas on märgise välja teeninud näiteks Swedbank, Manpower, Kaubamaja ja Tööinspektsioon.

“Austame erinevusi” on kvaliteedimärk, mis näitab, et ettevõte või asutus on atraktiivne tööandja, mis ootab tööle talente sõltumata nende taustast.

Märgis saadab väärtuspõhise sõnumi ka klientidele ja koostööpartneritele, et organisatsioon hoolib Eestist ja maailmast ning annab oma panuse selle paremaks muutmiseks.

Märgise saanud organisatsioonidele on see oluliseks tunnustuseks sisulise töö eest. Samuti näevad nad seda hea võimalusena kinnitada töötajatele, et nende heaolu on tähtis, ning näidata partneritele ja klientidele oma edumeelsust.

Tööandjatel on taas võimalus taotleda mitmekesise tööandja märgist “Austame erinevusi”. Kandideerimise eeltingimuseks on see, et mitmekesisuse, kaasatuse ja võrdse kohtlemise põhimõtted on organisatsiooni väärtustes olulisel koha – näiteks ollakse liitunud mitmekesisuse kokkuleppega või sõnastanud need sisedokumentides.

Mitmekesisuse kokkuleppe üks punkt, milles kokku lepitakse on järgmine:

“Edendame personalipoliitikat, mis tagab kõikide töötajate potentsiaali kasutamise ja võrdse kohtlemise, olenemata soost, rassist või etnilisest päritolust, rahvusest, nahavärvusest, vanusest, puudest, seksuaalsest sättumusest ning usulistest ja poliitilistest veendumustest.”

Taotlemiseks tuleb esmalt täita enesehinnangu küsimustik ja seejärel koostada mitmekesisuse plaan. 2020. aastal on plaani esitamise tähtajaks 30. aprill.

Märgise “Austame erinevusi” on ellu kutsunud Sotsiaalministeerium ning seda annab 2018. aastast välja Eesti Inimõiguste Keskus.

Skip to content