Palju õnne! Eesti LGBT Ühing tähistab täna 12. sünnipäeva

Täna tähistab meie kogukonda ja sõpru toetav ning meie õigusi kaitsev Eesti LGBT Ühing 12. sünnipäeva. Selle piduliku päeva puhul võid ühingule kingituseks jõukohase annetuse teha.

Vajaliku info annetuse tegemise kohta leiad ühingu kodulehelt lgbt.ee/toeta-meid

Eesti LGBT Ühing on lesbide, geide, biseksuaalsete, transsooliste ning muu seksuaal- ja sooidentiteedi ja eneseväljendusega inimeste ja nende lähedaste heaks töötav mittetulundusühing.

Ühing toetab LGBT+ kogukonda ja nende lähedasi, pakkudes tugiteenuseid ja teostades huvikaitset, ning parandab oma teavitustegevusega ühiskonna teadlikkust LGBT+ teemal.

Skip to content