Pere on pere ehk lapsi kasvatavaid peresid tuleb kohelda võrdselt

Eile leidis Marina ja Jelena perekonna kohtutee positiivse ja inimõigusi austava lõpu. Nimelt tunnistas riigikohus põhiseadusvastaseks ja kehtetuks sotsiaalmaksuseaduse osa, mis välistab sotsiaalmaksu maksmise alla 8-aastast last kasvatavale inimesele, keda peab üleval tema registreeritud (kooselulepingu sõlminud) elukaaslane. Eriti rõõmustav on, et riigikohus nõustus Inimõiguste Keskuse lähenemisega, et pere on pere ehk sarnases olukorras olevaid peresid tuleb kohelda võrdselt.

Marina ja Jelena on paarina ühist elu elanud üle kümne aasta, kooselu jooksul sünnitas Jelena ka tänaseks 3-aastase lapse. 2016. aastal sõlmis paar kooselulepingu ja Marina lapsendas Jelena poja, keda paar koos planeeris, ootas ja keda ollakse esimestest hetkedest koos kasvatanud. Lapsendamise tulemusena märgiti nii Marina kui Jelena lapse sünnitunnistusele vanemateks. Marina viibis lapse sündimise ja lapsendamise järel lapsehoolduspuhkusel, kuid on tänaseks naasnud tööle ja lapsega on kodus Jelena. Eestis on kodusel ja last kasvataval abikaasal võimalik üldjuhul saada riigi poolt ravikindlustus, lesbipaari puhul keeldus riik sellest. Tekkinud olukorra põhjuseks on kooseluseaduse rakendusaktide puudumine.

Koostöös Eesti Inimõiguste Keskuse ja advokaadibürooga Sirel ja Partnerid pöördus Jelena kohtu poole. Kaebuses leiti, et selline formaaljuriidiline erisus ei saa inimõigusi austavas riigis olla õiguse välistamise põhistuseks ning rikub Jelena põhiseaduslikku õigust perekonnaelu kaitsele.

Riigikohus nõustus Inimõiguste Keskuse lähenemisega ja leidis, et kuigi abielu ja registreeritud kooselu on reguleeritud erinevates seadustes, on neil institutsioonidel enam ühist kui erinevat. Sealhulgas on nii abikaasad kui ka registreeritud elukaaslased võtnud endale kohustuse pidada üleval mittetöötavat abikaasat või elukaaslast. Seetõttu on riigikohus seisukohal, et alla 8-aastast last kasvatavad pered on sarnases olukorras olenemata sellest, kas lapsega on kodus abielus või registreeritud kooselus olev inimene. Riigikohus tõdes, et eeltoodud põhjustel ei ole õigustatud abielus ja registreeritud kooselus lapsi kasvatavate perede ebavõrdne kohtlemine.

Kohtuotsus on leitav siit.

Allikas: Eesti Inimõiguste Keskus

Skip to content