Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehe Indrek Saare tervitus Pride´il osalejatele

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees ja Riigikogu liige Indrek Saar avaldas sotsiaalmeedias tervituse Baltic Pride’i ja Global Pride’i osalejatele.

“Tervitused kõigile Baltic Pride’i ja Global Pride’i osalejatele. Paraku on maailmas veel üksjagu riike, kus valitsejate arusaam inimõigustest ja vabadusest on valikuline või suisa ignorantne. Vastupidi, nii mõnedki riigid on teinud vähikäiku ja piiranud lühiajalise poliitilise kasu lootuses või tagurliku mõtteviisi tõttu vabadusi, mis paljudele eluliselt olulised. Kahjuks pole ka Eesti viimasel ajal eeskujuks. Meie tänane valitsus on korduvalt demonstreerinud sallimatust, isegi hirmu, vähemuste suhtes ja igasuguse empaatiavõime puudumist LGBT+ küsimustes. Ka järgmisel sügisel plaanitav liba-referendum põhiseaduse muutmiseks on väiklane ning ainult lõhestab meie ühiskonda. Õnneks on valitsused ajutised. Suur tänu kõigile, kes Baltic Pride nädala korraldamisel kaasa lõid ja iga päev inimõiguste kaitsel seisavad!”

Foto: sotsid.ee

Skip to content