Sotsiaalministeerium alustas strateegilise partneri otsingut vähemusgruppide võrdse kohtlemise küsimustes

Sotsiaalministeerium avas 16. septembril strateegiliste partnerite leidmiseks II taotlusvooru. Strateegilisi partnereid valitakse kuni nelja-aastaseks perioodiks, varem rahastati koostööpartnerite olulisi tegevusi hasartmängumaksu nõukogu kaudu vaid kuni üheks aastaks.

Muuhulgas otsitakse partnerit ka teemal ühiskonna võimestamine mitmekesisuse ja vähemusgruppide võrdse kohtlemise küsimustes, kelle peamine eesmärk on kodanikuühiskonna teadmistepõhine eestvedamine ja -kõnelemine ühiskonna mitmekesisuse ja vähemusgruppide võrdse kohtlemise küsimustes, selle teemalise huvikaitse edendamine ja koordineerimine ning vähemustesse kuuluvate inimeste nõustamine.

Strateegilisest partnerlusest saavad kasu vähemustesse kuuluvad inimesed (teiste seas rahvusvähemused, seksuaal- ja soovähemused, põgenikud ja teised sisserändajad) ning laiemalt on kasusaaja ühiskond tervikuna.