Konverentsil “Seksuaalsus ja religioon – ühisosa otsides” käsitletakse ka LGBT teemasid

Eesti Seksuaaltervise Liit koostöös Tartu Ülikooli usuteaduskonnaga korraldavad konverentsi “Seksuaalsus ja religioon – ühisosa otsides”, millega Eesti Seksuaaltervise Liit tähistab oma 25. tegevusaastat.

Seksuaalsust ja religiooni peetakse sageli teineteist välistavaks. Konverentsil uuritakse seksuaalsust religioonis ja religiooni seksuaalsuses ning proovitakse läbi dialoogi suurendada teadmisi, ehitada sildu ja leida ühisosa.

Muuhulgas on konverentsi kavas ka teemad, mis käsitlevad LGBT teemat religiioonis ja kuidas seda tänapäeval piibli abil tõlgendada.

Ain Riistan Tartu Ülikoolist teeb ettekande teemal ” Seksuaalsus ja seksuaalvähemused pühakirjas.”

“Piibel on raamat, mille tähtsust ei ole võimalik üle hinnata: religioosse ja kultuurilise alustekstina mõjutab ta ka tänapäeval jätkuvalt miljardite inimeste elu ja seda isegi siis, kui piiblisse ei usuta. Sestap on eriti tundlikes küsimustes nagu seksuaalsusega seonduv ülioluline mõista, kuidas piiblit loetakse ja tõlgendatakse. Minu ettekanne tutvustab üht piibliteadustest pärinevat printsiipi: kuidas teha vahet sellel, mida tekst tähendas minevikus ja mida see tähendab tänapäeval. Selle printsiibi laiem teadvustamine tuleks kasuks ka tänapäevastes seksuaalsuse-teemalistes debattides, eriti siis, kui neis tuuakse mängu religioossed argumendid,” kirjeldab ettekannet Ain Riistan.

Teiste hulgas tuleb veel käsitlemisele teema “Seksuaalne mitmekesisus ja seksuaalsed õigused. Väljakutse kristlikule seksuaaleetikale.”

Islandi ülikooli teoloogia-usuteaduskonna teoloogilise eetika professor Sólveig Anna Bóasdóttir kirjeldab ettekannet: “Liikudes 21. sajandi kolmandale kümnendile, pärinevad mõned kristliku seksuaaleetika kõige olulisemad väljakutsed väljaspool teoloogiat ja kristlikku eetikat. LGBTI teadmistele ja aktivismile tuginevad erinevad ühiskondlikud liikumised on pööranud tähelepanu seksuaalsele mitmekesisusele ning heteroseksismi ja heteronormatiivsusega seotud püsivatele probleemidele.”

“Üldiselt ei ole praegune kristlik seksuaaleetika piisavalt tegelenud seksuaalse mitmekesisuse küsimustega ning trans- ja intersoolisusega kaasnevaga. Oma loengus keskendun mõnede 20. sajandi lõpu ja 21. sajandi alguse sotsiaalse õigluse liikumiste eetilisele panusele. Need liikumised tuginevad LGBTI teadmistele ja aktivismile, millel on olnud keskne roll tähelepanu juhtimisel seksuaalsele mitmekesisusele. Keskendun seksuaalse mitmekesisuse ja seksuaalõiguste mõiste vahelisele seosele,” lausus professor Sólveig Anna Bóasdóttir.

Konverentsi päevakava:

09.00 Registreerimine, kohv ja suupisted
10.00 Konverentsi avamine ja tervitussõnad
10.15 Keha ja seksuaalne iha kristluses. Susannah Cornwall, PhD, Suurbritannia
11.00 Seksuaalsus ja seksuaalvähemused pühakirjas. Ain Riistan, PhD, Tartu Ülikool
11.20 Kas evolutsioonibioloogiline lähenemine aitab mõista inimese seksuaalsust? Tuul Sepp, PhD, Tartu Ülikool
11.45 Lõuna
12.45 Seksuaalne mitmekesisus ja seksuaalsed õigused. Väljakutse kristlikule seksuaaleetikale. Sólveig Anna Bóasdóttir, PhD, Island
13.30 Seksuaalõigused – kas inimõigustel põhinemine on uus usk? Liiri Oja, PhD, õigusteadlane
13.50 Peenistest paradiisis. Roland Karo, PhD, Tartu Ülikool
14.35 Millest kõnelevad seksuaalkäitumise uuringud – uskumused ja tegelikkus. Kai Haldre, MD, PhD, Eesti Seksuaaltervise Liit
15.00 Pastori isiklik lugu. Māris Sants, MA, Läti/Suurbritannia
15.20 Paneeldiskussioon
16.20 Konverentsi lõpetamine

Konverents toimub Tartu Ülikooli aulas 11.10.2019 kell 9.00-17.00 ja konverentsi ettekanded on eesti ja inglise keeles.

Skip to content