Üle kümne aasta on Eesti värvid Rainbow Map’il muutunud ja koht edetabelis tõusnud

Paremäärmuslike jõudude tõusu ajal on LGBT+ inimeste õigused muutunud peamiseks tunnuseks vabaduse ja demokraatia kaitsmisel. Seda just Euroopas lähenevate mitmete valimiste, sealhulgas järgmisel kuul toimuvate ELi valimiste valguses.

ILGA-Europe’i avaldatud iga-aastane Rainbow Map näitab seekord, et samal ajal kui autoritaarsed juhid kogu Euroopas kasutavad jätkuvalt LGBT+ inimeste demoniseerimist, et mobiliseerida oma valijaid, siis vastukaaluks näitavad osad riigid jõulist poliitilist tahet täita oma kohustusi LGBT+ inimeste õiguste edendamiseks ja kaitsmiseks.

Ajal, kui mõned Itaalia piirkonnad võtavad ära samast soost paaridelt vanemaõiguseid, kui Slovakkias, Horvaatias, Prantsusmaal ja Ühendkuningriigis soovitakse muuta suuniseid, et piirata juurdepääsu transtervishoiule ning Venemaa pretsedenditu sammuga kriminaliseeritakse “rahvusvaheline LGBTI liikumine”, siis tänavuse Rainbow Map’i tulemused näitavad selgemalt kui kunagi varem, et ainult seaduslikul tasandil saab tagada LGBT+ inimeste põhiõiguste kaitse.

Tänavune Rainbow Map avaldatakse vaid päev pärast Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti LGBTIQ-uuringu III aruannet, milles leitakse, et üle kahe kolmandiku vastanutest on puutunud kokku vaenukõnega ning vägivalla osakaal on alates viimasest uuringust 2019. aastal märkimisväärselt suurenenud.

Kaardilt näeme, et mõnede riikide valitsused on mõistnud seda tendentsi ning on astunud olukorraga tegelemiseks olulisi samme. Sel aastal, mil kogu EL piirkonnas toimub enam kui 30 valimist, sealhulgas järgmisel kuul toimuvad ELi valimised, näitab kaart tugevat poliitilist tahet edendada LGBT+ inimeste kaitset mitmes riigis.

Saksamaa, Island, Eesti, Liechtenstein ja Kreeka tegid Rainbow Map’i edetabelis suurimaid hüppeid. Nii Eesti kui ka Kreeka muutsid oma seadusi, et samast soost paarid saaksid abielluda ja lapsendada, Kreeka täitis ka lüngad oma diskrimineerimisvastastes õigusaktides, et tagada LGBT+ inimestele täielik kaitse, ning Liechtenstein laiendas lapsendamise õigust samast soost paaridele.

Mõned leiud tänavusest Rainbow Mapist:

  • Suurima hüppe tegi sel aastal Saksamaa, keelustades seksuaalse orientatsiooni, soolise identiteedi ja sootunnuste alusel toimepandud vaenukuriteod. Vaenukuritegusid reguleerisid ka Bulgaaria, Island (mis tõusis edetabelis teisele kohale) ja Sloveenia.
  • LGBT+ inimeste ümberpööramistoimingud keelati Belgias, Küprosel, Islandil, Norras ja Portugalis.
  • Itaalia langes edetabelis kaks kohta ja on näiteks, mis võib juhtuda, kui paremäärmuslikud jõud on valitsuses ning õiguseid tagava seadusandlusega ei tegeleta.
  • Enamik ELiga ühinevaid riike (Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Kosovo, Moldova, Montenegro, Põhja-Makedoonia, Serbia, Ukraina) jäävad oma kohustustest maha, viivitavad õigusaktide kehtestamisega ja seavad seega oma kodanikud üha enam ohtu.
  • Türgi ja Gruusia, samuti kandidaatriigid, õõnestavad aktiivselt inimõigusi ja vabadusi. Gruusia, üks viimaste liituvate riikide hulgast, surub maha ELi-pooldavaid proteste, mis on suunatud kavandatava “välisagentide” seaduse vastu. Selline praktika pärineb otse Venemaa LGBTI-vastasest mänguraamatust.

Olukord Eestis

“Võime rõõmustada üle pea kümne aasta, et Eesti värvid Rainbow Map’il on muutunud ja LGBT+ inimeste õiguste kaitse koht edetabelis on tõusnud. Eristume tugevalt jätkuvalt Ida- ja Kesk-Euroopa riikidest laiema LGBT+ inimeste õiguskaitsega ning loodame, et võime olla piirkonna riikide valitsustele inspiratsiooniks, et ka naaberriikide LGBT+ inimeste õigused täie käiguga käima lükata”, ütleb Eesti LGBT Ühingu huvikaitsejuht Aili Kala, kes on aastaid olnud ILGA-Europe’i partner Eesti olukorra kajastamisel.

Eesti sai punkte abieluvõrdsuse ja kooseluseaduse rakendusaktidega seonduva – vanemluse tunnustamise, samast soost paaride kunstliku viljastamise ja ühise lapsendamise eest ning doonorluspiirangu kaotamise eest.

“Laiapindse õiguskaitseni on veel pikk maa minna. Suurematest teemadest on veel reformimata diskrimineeriv soo ülemineku protsess. Oleme ka vaenukuritegude ja diskrimineerimise kaitseala laiendamise regulatsioonide ootel, mis oli eelmisel kevadel ametisse astunud valitsuse lubadustes. Seega rõõmustame küll astutud sammude üle, kuid töö LGBT+ inimeste võrdsete õiguste nimel jätkub”, lisas Kala.

Eesti punktisumma edenemine aastate lõikes

Rainbow Map 2024 kokkuvõte

Üheksandat aastat järjest on Malta jätkuvalt Rainbow Map’i esikohal, saades 88% tulemuse.

Island hüppas 83 punktiga teisele kohale, tõustes kolme koha võrra, kuna keelas ümberpööramistoimingud ja depatologiseeris transidentiteedid.

Belgia keelas samuti ümebrpööramistoimingud ja on nüüd 78 punktiga kolmandal kohal.

Rainbow Map’i skaala teises otsas on Venemaa (2%), Aserbaidžaan (2%) ja Türgi (5%). Venemaa kaotas 7% ja langes 3 kohta, sest föderaalsed õigusaktid keelavad seadusliku soo tunnustamise ja transtervishoiu.

Poola (18%) asub endiselt ELi edetabelis lõpus, talle järgnevad Rumeenia (19%) ja Bulgaaria (23%).

Saksamaa, Island, Eesti, Liechtenstein ja Kreeka tõusid kõige rohkem. Saksamaal keelati seksuaalse orientatsiooni, soolise identiteedi ja sootunnuste alusel toimepandud vaenukuriteod. Kuigi nii Eesti kui ka Kreeka võtsid vastu abieluvõrdsuse ja samast soost paaride lapsendamisõiguse, täitis Kreeka ka lüngad oma diskrimineerimisvastastes õigusaktides. Liechtenstein laiendas lapsendamisõigused samast soost paaridele.

Kõige rohkem punkte (13%) kaotas Montenegro, mis langes 9 kohta, sest ei võtnud vastu uut võrdõiguslikkuse tegevuskava ega kehtestanud ajakohastatud poliitikaid varjupaiga- ja vaenukuriteduge valdkonnas.

Lisaks Montenegrole ei uuendanud oma tegevuskavasid ka Hispaania, Sloveenia, Soome, Rootsi ja paljude teiste riikide valitsused. Prantsusmaa, Malta, Šotimaa ja Wales võtsid vastu tõhusad ja kõikehõlmavad võrdõiguslikkuse tegevuskavad.

Valgevene hakkas LGBT+ teemasid kajastavat sisu liigitama “pornograafiaks”, piirates LGBT+ inimeste sõnavabadust. Bulgaaria ja Kreeka ei suutnud kaitsta avalikke LGBT+ teemalisi üritusi, kaotades seega punkte seoses kodanikuühiskonna ruumiga.

Tutvu Rainbow Map’iga siin.

Allikas: Eesti LGBT Ühing

Skip to content