Üle poole Eesti inimestest toetab abieluvõrdsust

Eesti inimeste hoiakud LGBT inimeste õiguste osas muutuvad aasta-aastalt positiivsemaks, näitab Eesti Inimõiguste Keskuse tellitud värske LGBT avaliku arvamuse uuring.

Toetuse tõus abieluvõrdsusele on olnud kiire ja ühesuunaline.

Täna toetab abieluvõrdsust 53 protsenti Eesti inimestest. Seda on 6 protsendipunkti enam kui kaks aastat tagasi. Võttes arvesse, et 2012. aastal oli pooldajaid 34% ja vastaseid 60%, on kümne aasta jooksul toimunud areng olnud kiire ja ühesuunaline. 

Avaliku arvamuse küsitluse viis läbi Turu-uuringute AS aprilli alguses. “Viimased arengud on seotud eelkõige muukeelse elanikkonna hinnangute muutustega – nende seas on abieluvõrdsuse pooldajate osakaal võrreldes 2019. aastaga pea kahekordistunud (22%-lt 40%-le),” sõnas Turu-uuringute AS-i uuringujuht Liis Grünberg.

Noortest toetab abieluvõrdsust 3/4

“20-29. aastaste hulgas on toetus abieluvõrdsusele 75%. See on selge sõnum erakondadele: kui nad soovivad oma toetajaskonda kaasata nooremat elanikkonda, tuleb seista kõigi Eesti inimeste inimõiguste eest,” ütles inimõiguste keskuse juhataja Egert Rünne.

Pere on pere

Viimase kahe aasta jooksul on märkimisväärselt kasvanud ka Eesti elanike toetus lapsendamisega seotud küsimustes – üle poole elanikkonnast  arvab, et samast soost partner peaks saama lapsendada oma elukaaslase lapse. “Inimõiguste keskus on üle kümne aasta läbi isiklike lugude ja kohtukaasuste juhtinud tähelepanu probleemidele, mida kogevad samast soost partneritega paarid, tahtes vaid elada turvalist pereelu. Uuringu tulemused näitavad, et üha rohkem inimesi mõistab, et pere on pere, olenemata sellest, kas lapsi kasvatavad isa ja ema, ema ja ema või kaks isa,” selgitas inimõiguste keskuse strateegilise hagelemise valdkonna juht Kelly Grossthal.

Inimõiguste keskus on LGBT-teemalisi avaliku arvamuse uuringuid avaldanud 2012. aastast. Küsitlusi viib iga kahe aasta tagant läbi Turu-uuringute AS ja 2023. aasta uuring on järjekorras kuues Eesti mahukaim LGBT õigusi puudutav aruanne.

Uuring täies mahus asub siin (link). Kokkuvõtet saab lugeda siit (link).

Skip to content