Eduard Odinets: Eesti peresid ei tohi lahterdada õigeteks ja valedeks

Riigikogus läbis esimese lugemise sotsiaaldemokraadist riigikogu põhiseaduskomisjoni esimehe Eduard Odinetsi algatatud eelnõu, mille eesmärk on tagada, et abikaasal ja registreeritud elukaaslasel oleksid nii võrdsed õigused kui ka kohustused. EKRE ja Isamaa ettepanek eelnõu tagasi lükata kukkus läbi.

Täna ei kohtle osa perehüvitiste seaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja töölepinguseaduse sätteid registreeritud elukaaslasi võrdselt abikaasadega, mis Odinetsi sõnul ei ole kooskõlas põhiseaduses sätestatud võrdse kohtlemise põhimõttega.

“Riik  peab kõiki peresid võrdselt toetama. Me ei tohi lahterdada Eesti peresid  õigeteks ja valedeks ega sundida neid iga kord oma õiguste kaitseks kohtusse pöörduma. Iga Eesti pere, iga inimene vajab riigipoolset hoolt ja tuge, sõltumata koos elavate inimeste juriidilisest staatusest,“ ütles Odinets.

„Põhiseadus sätestab ühemõtteliselt, et perekond on riigi kaitse all. Perekond ise aga ei ole Eesti seadusandluses defineeritud, küll aga on defineeritud abielu ja kooselu. Riigikohus on korduvalt leidnud, et perekonnaõigus laieneb nii abieludele kui kooseludele, et registreeritud elukaaslastel on samad õigused ja kohustused, mis abikaasadelgi. Seetõttu on riigikohus ka perehüvitiste seaduse teatud sätteid põhiseadusevastaseks tunnistanud,“ märkis eelnõu kaitsnud Odinets. 

Skip to content