LGBT Ühing tõi välja nende kohta öeldud valed, õiged faktid, murekohad ja soovitused, mida sina teha saad

Eesti LGBT Ühing on võetud sihikule, eesmärgiks ühingu rahastamise lõpetamine, LGBT+ kogukonna vaigistamine ja hirmuõhkkonna loomine. Ründavad nii Varro Vooglaid ja Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks, Ühiskonnauuringute Instituut kui ka tavapärane EKRE. Lisaks toimub huvitaval kombel just samal ajal Vene propaganda elavnemine.

VALED

Eesti LGBT Ühing on aastaid mõjutanud noort läbima sookorrigeerimise protsessi.

Esiteks, SAPTKi kirjeldatud noort ei suutnud ühingu kollektiiv tuvastada. Varro Vooglaid on isegi tunnistanud, et pole talle teatatud loo paikapidavust kontrollinud.

Teiseks, ühingu eesmärk ei ole mitte mõjutada, vaid toetada. Kui inimene pöördub info ja toe saamiseks ainult ühingu poole, tähendab see, et mujalt pole ta toetust saanud.

Eesti LGBT Ühing pakub juriidilist, esmatasandi psühholoogilist ja kogemuspõhist nõustamist. Meie poole pöörduvad erinevas vanuses erinevate vajadustega inimesed. Psühholoogilise ja kogemuspõhise nõustamise esmane eesmärk on anda inimesele asjakohast infot, mille põhjal saab ta ise teda puutuvaid otsuseid teha.

Näiteks kui inimene pöördub meie poole transsoolisusega seotud küsimusega, saab ta kogemuspõhise nõustaja isikliku loo põhjal otsustada, kas ta suhestub sellega. Kui inimene on oma identiteedis kindel, saame me talle rääkida võimalikest juriidilistest ja meditsiinilistest käikudest. Sama info on avalikult kättesaadav ka meie kodulehel. Korrektne ülevaade on oluline ka seetõttu, et muud allikad sel teemal on puudulikud või puuduvad täiesti ning info liigub sageli vaid suusõnaliselt tuttavate seas.

Ühingu eesmärk ei ole kedagi veenda, et ta kuulub LGBT+ kogukonda. Meie juurest on inimesed lahkunud ka veendumusega, et nad on heteroseksuaalsed või cis-soolised (cis-sooline on inimene, kelle bioloogiline sugu ja sooidentiteet ühtivad). Toetame inimest nii kaua, kui ta meid vajab – ka juhul, kui ta ei ole oma identiteeti puudutavate otsustega rahul. Igal inimesel on sugu ja seksuaalsus ning paraku on ühing üks vähestest kohtadest, kui mitte ainus koht, kus neil teemadel saab avatult ja üksikasjalikult rääkida.

Eesti LGBT Ühing tegutseb maksumaksja raha eest.

Eesti LGBT Ühing on aastatel 2011-2019 saanud oma põhirahastuse Hasartmängumaksu Nõukogust. Teisisõnu, ühingu rahastus ei ole tulnud mitte keskmiselt maksumaksjalt ega riigieelarvest, vaid läbi valitsuse sisseseatud projektikonkursi. Viimases on võimalik osaleda kõigil kolmanda sektori organisatsioonidel. Hasartmängumaksust kogutud rahastuse saavad projektid, mis vastavad nii tehnilistele kui sisulistele nõuetele, sh täidavad riigi seatud eesmärke vastavas valdkonnas. Eesti LGBT Ühingu tegevus kuulub võrdse kohtlemise valdkonda. Nagu seletas sotsiaalminister Tanel Kiik, moodustab ühingu aastaprojekt sotsiaalministeeriumi valitsemisala kogueelarvest 0,002 protsenti.

“Ühtlasi heidab ta (V. Vooglaid) ette, et ühing on taotlenud käesolevaks aastaks veelgi rohkem raha, et maksta juhatuse liikmetele kõrgemat tasu, suurendada juristi töökoormust jne.”

Eesti LGBT Ühingu juhatus tegutseb vabatahtlikult ja ei saa tasu. Palka makstakse töötajatele: tegevjuhile, juristile/huvikaitseeksperdile, kommunikatsioonijuhile, kogukonnakoordinaatorile, finantsistile, psühholoogilisele nõustajale, assistendile. Viimane neist töötab ainsana täiskoormusega, kaks eelviimast veerandkohaga, ülejäänud poole kohaga. Töötajatest kolm moodustavad juhatuse, juhatuse tööd tööaega ei arvestata .

MURED

Ühingu vastaste kampaania etteotsa on pandud haavatava noore lugu.

Kuigi ühingu kollektiivil ei ole õnnestunud tuvastada SAPTKi kirjeldusele vastavat noort, võib siiski olla tõsi, et SAPTKi poole pöördus mõne transsoolise noore vanem. Sel juhul on niigi keerulises eraelulises olukorras noore lugu rakendatud vaenu õhutava kampaania ette, mis võib suure tõenäosusega noorele ka traumeeriv olla. Kampaania autorid ei hooli mitte noore heaolust, vaid Eesti LGBT Ühingu kõrvaldamisest ja LGBT+ kogukonna vaigistamisest.

Eesti LGBT Ühingu süstemaatiline ründamine

Ühingu vastu on korduvalt ja ammu sõna võtnud EKRE liikmed ja SAPTK, viimane peamiselt läbi oma kanali Objektiiv. Eelmise nädala lõpus lahvatas uudis, et Objektiiv korraldab petsitsiooni, millega trans noore loole toetudes kogutakse allkirju ühingu rahastamise lõpetamise toetamiseks. Samal ajal avaldati Ühiskonnauuringute Instituudi küsitluse tulemused, mis näitavad valitsuserakondade ja opositsiooni toetatajate arvamusi küsimuses, kas ühingut peaks riiklikult rahastama.

Inimõiguste süstemaatiline ründamine

SAPTK ja EKRE alustasid üldisest inimõiguste õõnestamisest, seejärel võeti sihikule teatud kogukonnad ja väärtused, sh LGBT+ kogukond, ning nüüd rünnatakse ühte konkreetset ühingut. Ükshaaval on meid lihtsam hävitada. Sama taktikat kasutatakse ka mujal, nt Poolas, kus valimiste-eelsel ajal on ühiskonna peamiseks vaenlaseks maalitud LGBT+ kogukond, keda rünnatakse nii verbaalselt kui füüsiliselt poliitikas, meedias, tänaval.

FAKTID

Eesti LGBT Ühing teeb riigile olulist tööd.

Ühing teeb tööd, mis on riigi silmis vajalik. On mitu valdkonda, milles tegutsevad organisatsioonid, kes on pädevad ja võimekad täitma ülesandeid, mille riik on ette kirjutanud. Ühingu tegevus kuulub võrdse kohtlemise valdkonda.

Eesti LGBT Ühingu rahastusega tehakse mitmekesist tööd võrdsema ühiskonna nimel.

Ühingu tegevus jaotub järgmisteks valdkondadeks: haridus- ja teavitustöö, huvikaitse, kogukonna toetamine ja võimestamine. Ühingu teenuseid on kirjeldatud siin, 2018. aasta tegude ja arvudega saab lihtsas keeles tutvuda siin, majandusaruannetega siin.

Ühingu tööl on mõju nii üksikisikutele kui kogukonnale ja ühiskonnale laiemalt. Näiteks aitab juriidiline abi inimestel paremini tunda oma õigusi ja võimalusi, eriti seoses kooseluseaduse ebaselge olukorraga, nõustamine toetab inimesi, kes vajavad abi rasketel hetkedel, noortega töötavate spetsialistide koolitamine panustab kiusamisvabasse keskkonda jpm.

MIDA SINA TEHA SAAD

Inimesena:

  • Tutvu korrektse infoga: meie kodulehel oleme seletanud LGBT+ mõisteid, kogukonna muresid, ühingu tegevust ja muud.
  • Jaga korrektset infot ühingu tegevuse, kogukonna olukorra ja vastaste valede kohta.
  • Räägi oma sõprade ja lähedastega. Me anname oma parima, et teha teavitustööd, kuid vajalikud on ka eravestlused inimeste endi vahel. Keegi, kes meid või kogukonda ei tunne, kuulab palju suurema tõenäosusega enda lähedast. Need vestlused ei ole alati kerged, kuid tulemused võivad olla tohutud. Vahel võib see isegi kellegi elu päästa.
  • Anneta. Selles osas oleme oma vastastega isegi nõus: me tõepoolest vajame rohkem sõltumatuid ressursse. Kui maailm tundub keeruline ja sa ei tea, kust olukorra parandamist ise alustada, siis annetamine on alati hea algus. See tõesti aitab!

Organisatsiooni või asutusena:

  • Läbi ülaltoodud sammud.
  • Jaga meie infot, sõnavõtte ja üleskutseid annetama.
  • Avalda toetust.
  • Hoia kontakti! Koos oleme tugevamad.

Allikas ja foto: Eesti LGBT Ühing, www.lgbt.ee

Skip to content