Eesti inimeste toetus lesbide ja geide õigustele on kasvanud hüppeliselt

Eesti elanike hoiakud on muutunud oluliselt positiivsemaks ja aina enam inimesi toetab LGBT-õigusi, näitab Eesti Inimõiguste Keskuse värske LGBT avaliku arvamuse uuring. 64 protsenti Eesti inimestest toetab kooseluseadust, mis on 15 protsenti enam kui kaks aastat tagasi. Kiiduväärselt on kooseluseaduse pooldajate arv tõusnud nii eesti- kui muukeelse elanikkonna hulgas. Avaliku arvamuse küsitluse viis läbi Turu-uuringute AS selle aasta kevadel.

“Suhtumine LGBT-inimestesse ja nende õiguste tagamise vajalikkusesse on viimase kümnendi jooksul oluliselt paranenud ning suurim muutus on toimunud just viimase kahe aastaga,” sõnas Turu-uuringute AS-i uuringujuht Liis Grünberg.

Esmakordselt on homoseksuaalsust vastuvõetavaks pidajaid oluliselt enam kui neid, kes seda ei aktsepteeri. Küsitlus näitab, et homoseksuaalsust peab pigem või täiesti vastuvõetavaks 53 protsenti Eesti üle 14aastasest elanikkonnast. 2019. aasta uuringus oli homoseksuaalsus vastuvõetav 41 protsendile vastanutest. 

71 protsenti Eesti inimestest leiab, et LGBT-inimesed peaksid olema seadusega kaitstud diskrimineerimise eest lisaks töövaldkonnale ka hariduses, tervishoius ja kaupade ja teenuste kättesaadavuse osas. “Uuring näitab, et Eesti rahva enamus on sõbralik ja seisab kõigi inimõigusi austava ühiskonna eest. Sallimatud on häälekad, aga nad on selges vähemuses,” ütles inimõiguste keskuse juhataja Egert Rünne.

Viimasel kahel aastal on märkimisväärselt kasvanud ka Eesti elanike toetus kooseluseadusele. Kui 2019. aastal pooldas seda 49 protsenti vastanuist, siis värske uuring näitab, et 64 protsenti Eesti inimestest toetab kooseluseadust. Enam kui pooled vastanuist leiavad, et kooseluseaduse vastuvõtmine oli oluline samm inimõiguste ja võrdse kohtlemise tagamisel Eestis.

“Toetuse kasv kooseluseadusele on järjepidev ja riigikogul on aeg mõista, et kooseluseaduse rakendusaktid tuleb vastu võtta, et kõik Eestimaal elavad pered tunneksid end turvaliselt,” selgitas Rünne.

Inimõiguste keskus on LGBT-teemalisi avaliku arvamuse uuringuid avaldanud 2012. aastast. Küsitlusi viib iga kahe aasta tagant läbi Turu-uuringute AS ja 2021. aasta uuring on järjekorras viies Eesti mahukaim LGBT-õigusi puudutav aruanne.

Uuring täies mahus asub siin. Kokkuvõtet saab lugeda siit.

Foto: Unsplash, Julius Jansson

Skip to content