Siseministeerium: kooselu sõlminud paarid võivad võtta ühise perekonnanime

Siseminister Lauri Läänemets allkirjastas protokolli, mille kohaselt on kooseluleping edaspidi piisav alus perekonnanime vahetamiseks. Aastaid pärast kooseluseaduse jõustumist on siseministeeriumi ametnikud olnud vastu, et kooselulepingu sõlminud paarid ei tohiks võtta ühist perekonnanime. Oma seisukoha on öelnud ka õiguskantsler ning Eesti Inimõiguste Keskus on eelmise aasta suvel viinud kohtusse kaasuse, et kooselulepingu sõlminud paar saaks kanda ühist perekonnanime ja omada…

Loe edasi

Riik on kohustatud kandma kooselulepingud rahvastikuregistrisse

Kooseluseaduse rakendussätete puudumise tõttu ei olnud võimalik kooselulepingute kandmine rahvastikuregitrisse. See tähendab, et ainult rahvastikuregistri kande järgi ei saanud riik ega riigiasutused käsitleda kooselulepingu sõlminud inimesi perekonnana. Riigikohus otsustas möödunud nädalal jätta siseministeeriumi kaebuse rahuldamata – kehtima jäi Tallinna ringkonnakohtu halduskolleegiumi eelmisel suvel tehtud otsus, millega kohustas Tallinna linna kandma kooselulepingu andmed rahvastikuregistrisse. Alates 18.01.2023 on Tallinna Ringkonnakohtu otsusega…

Loe edasi

Reformierakond: Võtame vastu kooseluseaduse rakendusaktid.

Reformierakond avalikustas valimisprogrammi, milles üheks punktiks on: “Võtame vastu kooseluseaduse rakendusaktid.” Eesti ei saa jääda diskrimineerima peresid, mis põhinevad kahe samast soost inimese kooselul. Kõik avalikud teenused ja hüved, mida osutatakse avalikest vahenditest, peavad olema samamoodi kättesaadavad samast soost paaridele kui eri soost abikaasadele, kirjutatakse valimisprogrammis. Programm.

Loe edasi

Inimõiguste Keskus: kooselulepingu sõlminud peredel peab olema õigus ühisele perekonnanimele

Eesti riik kiusab jätkuvalt samast soost partneritega peresid, kuna ei võimalda kooselulepingu sõlminud paaridel võtta ühist perekonnanime. Seda eelkõige olukorras, kus samast soost paaridel puudub Eesti seaduste alusel veel õigus abielluda. Eesti Inimõiguste Keskuse poole pöördusid Kadri ja Heleri, kes soovisid peale kooselulepingu sõlmimist ühiselt kanda Kadri perekonnanime, et saada tulevikus koos lapsi ja omada ühist pereidentiteeti. Kuna siseministeerium…

Loe edasi

Eesti inimeste toetus lesbide ja geide õigustele on kasvanud hüppeliselt

Eesti elanike hoiakud on muutunud oluliselt positiivsemaks ja aina enam inimesi toetab LGBT-õigusi, näitab Eesti Inimõiguste Keskuse värske LGBT avaliku arvamuse uuring. 64 protsenti Eesti inimestest toetab kooseluseadust, mis on 15 protsenti enam kui kaks aastat tagasi. Kiiduväärselt on kooseluseaduse pooldajate arv tõusnud nii eesti- kui muukeelse elanikkonna hulgas. Avaliku arvamuse küsitluse viis läbi Turu-uuringute AS selle aasta kevadel.

Loe edasi

Skip to content