Jaga oma kogemusi ja muresid osaledes suures üleeuroopalises LGBTIQ küsitluses

Kas olete lesbi, gei, biseksuaalne, trans-, intersooline või kväär inimene (LGBTIQ) ja elate Euroopas? ELi Põhiõiguste Amet (FRA) käivitas kogu ELi hõlmava küsitluse, et koguda LGBTIQ inimeste kogemusi, seisukohti ja muresid. Järeldused mõjutavad poliitikat, et kaitsta ja edendada LGBTIQ-inimeste õigusi veelgi suuremal määral.

Küsitlus on avatud 15-aastastele ja vanematele LGBTIQ inimestele 30 riigis: 27 ELi liikmesriigis ning Albaanias, Serbias ja Põhja-Makedoonias. Selle eesmärk on anda LGBTIQ-inimestele võimalus jagada oma kogemusi, lugusid ja muresid. 

Küsitlus on avatud 2023. aasta juuli lõpuni. Küsitluse tulemused avaldatakse 2024. aastal ja need võimaldavad FRA-l hinnata edusamme alates viimasest 2019. aastal läbi viidud uuringust. 

2019. aasta LGBTI-uuring näitas, et LGBTI võrdõiguslikkuseni on Euroopas veel pikk tee minna. LGBTI-inimeste vastane vägivald ja diskrimineerimine on endiselt kõrged, nagu ka hirm LGBTI-isikuna vabalt ringi liikuda. 

Tulemused aitasid kujundada Euroopa Komisjoni LGBTIQ võrdõiguslikkuse strateegiat aastateks 2020–2025. Need aitasid kaasa võrdse kohtlemise poliitika ja algatuste väljatöötamisele, et toetada ja kaitsta LGBTIQ-inimesi kogu Euroopas.

FRA julgustab LGBTIQ inimesi osalema, arvamust avaldama ja seda pere ja sõpradega laialdaselt jagama. Küsitlust saab jälgida sotsiaalmeedias teemaviitega #LGBTIQsurvey.

Küsitluse täitmine võtab vaid 20 minutit. Osalemine on anonüümne. Andmeid salvestatakse seadmetesse ainult lokaalselt. Need kustutatakse pärast küsitluse lõpetamist.

Statistikakonsultatsioonifirmad Agilis ja Metron Analysis ning LGBTIQ kommunikatsiooniagentuur Homo Evolution toetavad FRA-d küsitluse läbiviimisel.

Skip to content