Kas oled valmis homme kandma lillat?

Homme on rahvusvaheline #SpiritDay ehk #ärakiusa päev. See on päev, kus saad näidata, et oled LGBT+ kogukonna ja noorte kiusamise vastu ja sellega neile oma toetust avaldada. Kuidas seda teha?

Üks võimalus on homme panna selga midagi lillat. Olgu selleks särk, kampsun või sokid.

Teine võimalus on värvida oma pilt sotsiaalmeedias lillaks ja lisada toetusavaldus ja/või lihtsalt hästäägid #SpiritDay ja #ärakiusa.

Kolmas võimalus on jagada bännerit.

Spirit Day on igaaastaselt oktoobrikuu kolmandal neljapäeval peetav rahvusvaheline LGBT+ noorte kiusamise vastane päev, et rääkida teemast kõval häälel ja näidata oma toetust LGBT+ kogukonnale. Selle algatas 2010. aastal nooruk Brittany McMillan Kanadast reaktsioonina laialdasele kiusamise tõttu toimunud enesetappudele LGBT kogukonda kuuluvate teismeliste hulgas.

Eestis ei ole Vikervaatele teada olevalt sellele päevale ja antud sõnumile tähelepanu suuremalt jaolt pööratud. Kuid kui iga päev oleme me tunnitajaks kiusamisele, mis on just ajendatud LGBT kogukonda kuulumisest või vaid sellega kaudsemalt seotud olemisest, siis ei saa me ka siin vaikida ja kiusamist ainult pealt vaadata.

Eelmisel aastal viis Eesti LGBT Ühing esmakordselt  läbi uuringu, mille tulemusel on valminud ülevaade Eesti LGBT+ õpilaste kogemustest seoses kiusamise, vägivalla ja toetuse või selle puudumise osas.

Selgus,et:

68% LGBT+ õpilasi on kogenud vaimset ahistamist oma seksuaalse identiteedi, sooidentiteedi või soolise eneseväljenduse tõttu

61% vastanutest märkis, et koolitöötajad ei sekkunud kunagi, kui keegi tegi homofoobseid märkusi

42% õpilaste koolis pole LGBT-temaatikat üldse puudutatud, 21% koolis on käsitlus olnud negatiivne

Uuringu tulemusi esitletakse 7. novembril konverentsil “Hinge hinnaga haridus: LGBT+ õpilaste heaolu koolis”, kuhu on oodatud koolinoored, õpetajad, koolitöötajad, valdkonna asutused ja organisatsioonid, et koos mõista LGBT+ õpilaste muresid ja luua terviklikke lahendusi.

Neljas võimalus anda oma poolne panus LGBT noorte kiusamise vastu võitlemiseks on teha annetus Eesti LGBT Ühingule aadressil https://www.lgbt.ee/toeta-meid

Skip to content