Marek Reinaas: abieluvõrdsusele pole alternatiivi

Riigi sekkumine kahe inimese vahelisesse suhtessse ei ole vaba ühiskonna tunnus, kirjutab ettevõtja ja kirjastaja ning Eesti 200 liige Marek Reinaas.

Eesti 200 on ainuke erakond, mille üldprogrammis on fikseeritud abieluvõrdsus. Liberaalse erakonnana austame inimõigusi. Me ei näe kohta sellele, et inimesi diskrimineeritakse nende soost, rassist, päritolust, seksuaalsest sättumusest või varanduslikust seisust lähtuvalt.

Pigem vastupidi – kõigil inimestel peab olema võimalus olla erinev ja eriline. Inimõigused peavad kohalduma kõigile.
Varivalitsuse projekti justiitsministrina tuleb eelkõige tähele panna seda, et abielu on juriidiline termin. Me võime arutleda pikalt abielu semiootilistest ja kultuurilistest taustadest, aga see termin on kirjutatud sisse meie seadustesse ja toob endaga kaasa mitmeid õiguseid ja kohustusi, mida riik peab aktsepteerima ja tagama.

Seda näiteks nii tsiviilõiguses kui ka pärimisõiguses.

Me ei saa mööda vaadata tõsiasjast, et samasoolised paarid loovad perekonnamudelil põhinevat kooselu, tunnevad end sealjuures hästi ja inimlikult, on samasugused ühiskonna liikmed, nagu kõik teised.

Ja nad ootavad ühiskonnalt sama suhtumist vastu. See ongi normaalsus. Ja riigil ei ole mitte mingisugust õigustust aktsepteerida diskrimineerimist, ronida inimeste magamistubadesse ja otsustada, mis on kahe inimese vahelises suhtes õige ja vale. Selline käitumine ei ole vaba ühiskonna tunnus.

Noored põlvkonnad ei näe selles teemas üldse probleemi. Pigem vastupidi. Ja uuendusmeelse erakonnana seisab Eesti 200 selle eest, et ka meie ühiskondlikud suhted oleksid tänapäevased ja arvestaksid inimeste põhiõigusi.

Hirm on väga halb nõuandja ja teejuht. Konservatiivsema maailmavaatega erakonnad hirmutavad sellega, et kui kehtestatakse abieluvõrdsus ja noortele pakutakse koolis seksuaalkasvatust, siis kukub taevas maa peale, me sureme välja ja noorus on lõplikult hukas.

Pigem vastupidi – liberaalsed väärtused ja inimõigustest kinni pidamine võimaldab avatud ja vabal ühiskonnal püsida ning tugevamaks muuta. See ei tähenda, et me peaksime unustama oma ajaloo, pärimuse ja mineviku. Just eestimeelsus on selgroog, mille najal meie ühiskond püsib. Aga tulevikku on meil üksnes tolerantse, vaba ja avatud riigina.

Eesti 200 seisab uues ja uuendusmeelses valitsuses selle eest, et abieluvõrdsus saaks eesti seadusandluses lõplikult fikseeritud kui norm. Ning et kõik inimesed saaksid end meie ühiskonnas turvaliselt ja hoituna tunda. 

Allikas ja foto: Eesti 200

Skip to content