Riigikogu kandidaadid: Kuidas seisan valituks osutumisel LGBT+ kogukonna huvide ja õiguste eest? #1

5. märtsil valitakse uus Riigikogu koosseis ning kõik vähemalt 18-aastased Eesti kodanikud saavad valida oma esindaja. Vikervaade andis erakondade Riigikogu kandidaatidele võimaluse ennast kogukonnale tutvustada läbi küsimuse “Kuidas seisan valituks osutumisel LGBT+ kogukonna huvide ja õiguste eest?”

Esimeses artiklis tutvustavad ennast Gea Kangilaski, Karl Aaron Adson ja Liina Freivald.

Gea Kangilaski / erakogu

Gea Kangilaski

Erakond: Eesti 200

Olen inimõiguste aktivist, feminist ja keskkonnakaitsja, Vikerkaarekangelane 2022, ema. Kandideerin Tartu linnas Eesti 200 nimekirjas. Kohalikus poliitikas osalen alates 2013. aastast, viimased kolm aastat olin Tartu abilinnapea (alul rahanduse, seejärel linnaruumi ja arhitektuuri vallas).

Tulin poliitikasse Aitab valelikust poliitikast liikumisest, mille algatasime läbipaistvama poliitika nimel ja demokraatiaparandamise projektina. See jõudis Harta 12 ja jääkeldrini, lõpuks rahvakoguni ja tõi sealt kaasa olulised muutused erakonnaseadusesse (avatud ringkonnanimekirjad, erakondade algatamise piirmäära alandamine jpm).

Riigikogusse kandideerin eeskätt liberaalse demokraatia ja inimõiguste edendamise ning progressiivse keskkonnaprogrammi eest.

LGBT+ kogukonnale soovin aidata kaasa järgmiselt:

Seisan alati nõrgemate eest ja vägivalla vastu, kõigis selle ilminguis. Mu südameasjadeks on vägivalla ennetus, ohvriabi ja vaimse tervise abi kättesaadavus, toe pakkumine vägivallast väljamurdmisel. Seejuures on oluline, et ka mittetraditsioonilised pered ja LGBT+ kogukonda kuuluvad inimesed saaksid abi võrdsetel alustel. See tähendab senisest suuremat teavitust ja teadlikku stereotüüpide murdmisega tegelemist.

Ma soovin kaasa aidata sellele, et uues riigikogus saaks seadustatud abieluvõrdsus (ja selle kõrval loomulikult ka kooseluseaduse rakendusaktid) – et kõik kooselud oleks võrdselt tunnustatud.

Me võiksime Eestis tunnustada ka teisi sugusid meeste ja naiste kõrval ja loobuda rangeks kaheks sugupooleks jaotusest riiklikes registrites. Anname inimestele õiguse määratleda end vastavalt oma identiteedile, sh võiksime võimaldada seda isikutunnistusel ja passis.

Seisan selle eest, et uus riigikogu keelustaks vaenukõne ning, et kuriteo toimepanek vaenu õhutamise eesmärgil kuuluks raskendavate asjaolude hulka.

LGBT+ kogukonda kuuluvad inimesed osutuvad nii koolis kui töökohal teistest enam kiusamise ohvriks. Koolides tuleb tagada avatud meelega koolipsühholoogid ja teaduslikel alustel kiusuennetuse programmid. Töökohal diskrimineerimise ennetuse ja sõltumatut pöördumist võimaldava tugivõrgu arendamisega tuleb hakata tegelema. Ka soolise võrdõiguslikkuse voliniku rolli saaks siin täpsustada.

Igasugune nõusolekuta seksuaalakt tuleb määratleda kuriteona, on tarvilik, et läheme üle nõusolekupõhisele seksuaalkäsitlusele. Tänapäevane seksuaalharidus peab jõudma igasse kooli.

Aga eesmärk on muidugi laiem, kui need muutused. Näiteks on oluline märgata probleeme, kus liituvad eri diskrimineerimise alused, nagu puue, rahvus, sooline identiteet, seksuaalsus. On oluline, et tervishoiusüsteem ja haridusasutused neid ei võimaldaks ega võimendaks, vajalikud teenused peavad olema võimalikult stereotüübivabalt kättesaadavad.

Kõik need eesmärgid vajavad süsteemset eestvedamist ja tähelepanu. Kui uues valitsuses mis tahes konservatiivne jõud taas rahalisi vahendeid ja tähelepanu iibeküsimustele ei tiri, siis saaks nende probleemidega hoopis tõhusamalt tegelda. Kandideerin, et see nii oleks.


Karl Aaron Adson / erakogu

Karl Aaron Adson

Erakond: Eesti 200

Olen Karl Aaron Adson, kandideerin Riigikokku Tartus Eesti 200 nimekirjas.

Olen MTÜ Progressiivse Liikumise juht ja kaasasutaja, üliõpilane ning Tartu linnavolikogu liige, kus asutasin ka esimesena Eesti ajaloos LGBTQ+ ja soolise võrdõiguslikkuse saadikuterühma.

Olen ka mittebinaarne bi inimene, seepärast on LGBTQ+ teemad mulle eriti südamelähedased.

Top 5 asja, mida plaanin Riigikogu liikmena LGBTQ+ kogukonna heaks ära teha on:

  • Annan esimesel tööpäeval sisse Perekonnaseaduse §1 lg 1 muutuse, millega kehtestame abieluvõrdsuse. 
  • Toon ametlikesse dokumentidesse kolmanda soomarkeri mittebinaarsetele inimestele
  • Lihtsustan trans inimestele soolise ülemineku seaduslikku ja meditsiinilist protsessi.
  • Reformin seadusi, mis käsitlevad soolist üleminekut ja viin seadustesse kaasaegsed terminid.
  • Uuendan seksuaalset ja soolist haridust ja toon sinna sisse ka muude kui lihtsalt paiksooliste sooidentiteetide kohta harimise ja erinevaid seksuaalidentiteete käsitlevad teemad.

Liina Freivald / erakogu

Liina Freivald

Erakond: Eestimaa Rohelised

Olen IT projektijuht ja ettevõtja, linnaliikuvuse ning ökoturismi entusiast.

Intersektsionaalne feminism on ainuke, hea ning realistlik võimalus ka looduskaitse aktivistide ja põlisrahvaste identiteetide austamine inimese loodud süsteemidesse tagasi tuua. Riigikogus saan täita oma eesmärgi elurikkuse hoidmise ja parandamise saavutamisel just LGBT+ kogukonna huvide ja õiguste eest seismisega samas rütmis, sest rohkem demokraatiat tähendabki rohkem looduskaitset. Siin on ühene seos.


Kui soovid ennast samuti Riigikogu liikme kandidaadina Vikervaate lugejatele tutvustada, siis anna mulle sellest teada: virgo@vikervaade.ee

Skip to content