Mida vastas peaminister Jüri Ratas Riigikogu infotunnis esitatud LGBT teemalistele küsimustele?

Täna toimunud Riigikogu infotunnis lõpetasid opositsioonisaadikud peaminister Ratase üle kuu aja kestnud boikoteerimise ning esitasid talle mitu küsimust. Toome siinkohal välja küsimused ja vastused, mis puudutavad meile huvipakkuvat teemat.

Küsib Indrek Saar

Lugupeetud peaminister! Te olete ise korduvalt juhtinud tähelepanu oma koalisatsioonileppes toodud prioriteetidele ja sellest eriti sellele, et te olete sõnastanud oma koalisatsioonileppes, et edendame sidusat hoolivat ja sallivat ühiskonda, mille liikmed tunnevad end turvaliselt ja ühiskonnaellu kaasatuna, taunime resoluutselt rahvastevahelise vaenu ilminguid, antisemitismi ning ühiskonda lõhestavat retoorikat. Lihtsalt mõned meenutused tagasivaates tuletavad meile meelde, et Martin Helme ründas märtsis naistearste, süüdistades neid Hippokratese vande rikkumises, juuli lõpus teatas Mart Helme EKRE volikogul, et teadlased ei tee oma tööd korralikult, konkreetselt süüdistas ta olematu teadusliku tasemega Tallinna Ülikooli hobusevaraste kasvatamises. EKRE hambusse on viimasel ajal jäänud lasteta naised, teise seksuaalse sättumuse, teist nahavärvi ja teisest rahvustest inimesed, isegi laulev revolutsioon, mis olevat olnud massihüsteeria, ja seega ka kümned tuhanded Eestis taasiseseisvumise eest seisjad. Omaette ooper on teie valitsuspartneri uudisteportaal, mis valimatult ründab, räuskab ja solvab. Üks sihtmärke viimasel ajal on olnud sotsiaalminister Tanel Kiik. Ja selle kaudu on viimastel nädalatel Keskerakonna koalitsioonipartner EKRE dirigeerinud süstemaatilist Eesti LGBT kogukonna ahistamist. Käib sõda LGBT ühingu rahastamise vastu, mille raames on ahistatud ja halvustatud noori ja noorsootöötajaid, ning selles on osalenud valitsusliidu poliitikud ja palgalised töötajad. Sellel kõigel, paraku, ei paista mitte mingisugust lõppu. Mida te peaministrina teete selle jaoks, et tegelikult ühiskond muutuks sidusamaks, mitte ei toimuks järjest suurem polarisatsioon?

Vastab peaminister Jüri Ratas 

Austatud Riigikogu esimees! Head Riigikogu liikmed! Hea küsija, aitäh küsimuse eest! Tõsi see on, et see oli minu jaoks nii eelmises valitsus kui ka selles valitsus väga oluline prioriteet ja tegevus, et Eesti ühiskond on võimalikult sidus. Umbes nende sõnadega ma alati olen alustanud ka kõrgemaid riigikaitsekursuste ettekannet, et meie julgeolek, meie turvalisus algab sellest, kui tugevasti 1,3 miljonit ühte hoiavad. Ja ma jään oma sõnadele kindlaks ka täna. 

Teie küsimuste reas ma püüan siis vastata. Kõigepealt, sotsiaalminister Tanel Kiik ja rünnakud tema vastu. Tanel on teinud kindlasti oma tööd suure pühendumisega, teinud seda professionaalselt, teinud seda hästi, seisnud kindlasti kõikide nende ühiskonnagruppide eest, mida ja keda Sotsiaalministeerium haldab ja katab, olgu see pered, olgu see lapsed, olgu see eakad, olgu see ka LGBT. Nii et minu meelest ta on olnud kindlasti oma tegevuste kõrguses, ülesannete täitmise kõrguses. Nüüd LGBT rahastamine. Küsija teab kindlasti seda väga hästi, et on muutunud hasartmängumaksu, toonase hasartmängumaksu taotlused ja maksmised, et on läinud need osad erinevate ministeeriumide alla. Seda, kes ja kui palju saab raha, otsustab komisjon. Minu teada sotsiaalminister sinna komisjoni ei kuulu. Kui ma räägin teile enda tunnetusest, siis ma arvan, et neid on rahastatud eelnevalt, rahastatakse täna. Ja mina arvan, et kui projekt vastab tingimustele, taotlust tuleb rahastada ka tulevikus igal juhul. 

Nüüd, ma arvan see küsimuse suurem fookuse tuum on tegelikult selles, mida me teeme, et ühelt poolt demokraatlikus ühiskonnas on alati ju erinevad meeleavaldused lubatud. Stenbocki maja ees viimasel ajal on väga palju meeleavaldusi, toredaid inimesi. Aga loomulikult, mis ei ole lubatud, on viha külvamine, olgu see verbaalsel või rääkimata füüsilisel moel. Ja see on see, mida ma igapäevaselt teen, et seda Eesti ühiskonnas ei oleks, et Eesti ühiskonna erinevad grupid – ka erinevad vähemused ja teie küsimus on eeskätt fokusseeritud LGBT kogukonnale –, et ka nemad tunneksid ennast Eesti ühiskonnas turvaliselt. Aitäh.

Küsib Indrek Saar 

Kas te peaministrina tunnistate, et sidusus on ühiskonnas pidevalt pandud küsimärgi alla tänu teie koalitsioonipartnerile, tänu teie koalitsioonipartnerile, ja kas teil on mingi konkreetne tegevuskava, kuidas lahendada see pidev probleem, et Eestis erinevad inimrühmad, kaasa arvatud vähemused, tunnevad ennast selle tõttu vähem turvaliselt?

Vastab peaminister Jüri Ratas 

Aitäh! Ei, sellega ma kindlasti ei nõustu, et sidususe mõõdupuu on ainult EKRE. Kui rääkida tänasest koalitsioonist, siis ma olen olnud kogu aeg arvamusel, et mida laiemapõhjalisem on koalitsioon, seda paremini ta suudab edastada ühiskonna erinevate poolte, erinevate huvigruppide soove ja seda suurem kompromiss leitakse ka koalitsioonis sees. Tänane koalitsioon koosneb kahest konservatiivsest erakonnast ja ühest liberaalsest erakonnast. Ja ma arvan, et see on tegelikult tänase koalitsiooni just tugevus. Nüüd, et keegi seda sidusust lõhuks ja keegi rohkem hoiaks, see on väga subjektiivne hinnang. Et EKRE, sotsiaaldemokraadid, Isamaa, Reformierakond, Keskerakond – kõik on siia valitud Eesti elanike poolt ja kõik esindavad ühelt poolt oma valijaid, oma valijate kogukonda ja neile antud lubadusi. Aga ma arvan, mis veel olulisem, Eestit tervikuna, Eesti elanikke tervikuna ja selle eest peavad kõik seisma nii opositsioonis kui koalitsioonis. Üks sidususe mõõdupuu on olnud Eesti ühiskonnas aastaid, kuidas eestikeelne ja venekeelne kogukond igapäevaselt läbi saab, kuidas on nende kogukondade toetus näiteks Euroopa Liidule, näiteks NATO-le. Seda on aastaid hinnanud Kaitseministeerium oma tellitavas analüüsis. Ja on hea meel tõdeda, et näiteks kui me vaatame teotust Euroopa Liidule või toetust NATO-le, siis laias laastus ta on tõusnud, ta ei ole langenud eestikeelses kogukonnas, aga ta on just tõusnud venekeelses kogukonnas. Nii et ma arvan, et ka see on väga hea sidususe mõõdupuu alus. Aitäh!

Küsib Yoko Alender 

Aitäh, hea koosoleku juhataja! Hea peaminister! Läksite oma teemaga kuskile väga laiale. Tuleks tagasi teie koalitsioonipartneri ja nende väärtuste juurde. Ütlesite kunagi, et EKRE väärtustega koostööd ei tee. Tänaseks on, ma arvan, meile kõigile selge, et EKRE-l pole mingeid väärtusi, see, millega nad tegelevad, on odav poliitteater häälte nimel. Aga sellegipoolest on ka sellel tagajärjed. Härra Ratas, oma ametisseastumise kõnes lubasite naeratavat, sidusat ja solidaarset Eestit. Eelmine nädal siiski teie valitsusparter EKRE korraldas meeleavalduse ja me nägime seal ja kuulsime arvamusi, näiteks, tsitaadid: seksuaalvähemused on vigased, pederastia oli nõukogude ajal kuritegu (justkui see on siis midagi, mida me ihaldaksime tagasi), käed eemale lastest (arusaamatul moel) jne. Minu arust odav poliitteater, küll aga väga lõhestav siiski. Kas te peaministrina peate vajalikuks ja nõuate, et valitsuspartner vabandaks Tartu noorte ees või kavatsete te ise seda teha? Aitäh!

Vastab peaminister Jüri Ratas 

Aitäh! No ma ei tea, kui siin odavast poliitteatrist rääkida, siis mulle meenub viimati teie erakonna esimehe võrdlus, ma isegi ei tea, mis sari, “Rannamaja” või mis sari see on. Noh, seda sildistamist, et kes teeb poliitteatrit ja kes tegeleb sisuga, seda on nagu nii keeruline hinnata. Opositsioon näeb seda poliitteatrit ühtemoodi, koalitsioon teistmoodi.
Nüüd meeleavaldused, kes mingeid meeleavaldusi korraldab. No Keskerakond on korraldanud läbi aastate väga palju meeleavaldusi. Ma mäletan, kui sooviti neid elektrijaamasid maha müüa, väga suur meeleavaldus oli siin Toompea lossi ees aastaid tagasi, aastaid tagasi. Meeleavaldused on ju ühe demokraatliku ühiskonna tunnus, seda ma kindlasti kuidagi ei saa halvaks panna. Nagu eelmisele küsijale ma vastasin, et mis te siis kujutate ette, et need tublid naised ja mehed, kes seisavad seal Stenbocki maja ees, avaldavad meelt, et nad on kuidagi halvad inimesed või. Kui seda tehakse rahumeelselt, siis igal juhul ma ei näe siin probleemi. Nüüd kui seda tehakse, et sellist verbaalset viha, rääkimata füüsilisest ründest, siis on hoopis teine tera nendel asjadel. Ja seda kindlasti tuleb ühiskonnas jälgida, et selliseid asju ei oleks, ja kõik teha selleks ka preventatiivselt, et selliseid meeleavaldusi Eestis ei toimuks. Teie fokuseering on ju taas kord seksuaalvähemuste kaitsele. Ja loomulikult, neid tuleb ühiskonnas ka kaitsta, igal juhul, ja teha kõik ka selleks, et nende pihta käivad sellised viha õhutavad sõnumid ei leviks ühiskonnas, aga ka kõigi teiste ühiskonna vähemuste kohta. Aitäh teile!

Foto ja allikas: riigikogu.ee

Skip to content