Palju õnne! Eesti LGBT Ühing tähistab täna 11. sünnipäeva

Täna tähistab Eesti LGBT Ühing 11. ja OMA keskus 8. sünnipäeva suure pidzaamapeoga.

Eesti LGBT Ühing on lesbide, geide, biseksuaalsete, transsooliste ning muu seksuaal- ja sooidentiteedi ja eneseväljendusega inimeste ja nende lähedaste heaks töötav mittetulundusühing.

Ühing toetab LGBT+ kogukonda ja nende lähedasi, pakkudes tugiteenuseid ja teostades huvikaitset, ning parandab oma teavitustegevusega ühiskonna teadlikkust LGBT+ teemal.

Kui sul on soov ühingule sünnipäeva kink teha, siis kindlasti ei ütle nad ära sulle jõukohasest annetusest, mis aitab neil vajalikku tööd kogukonna heaks jätkata. Vajaliku info annetuse tegemise kohta leiad ühingu kodulehelt. lgbt.ee.

Eesti LGBT Ühing on asutatud 9. oktoobril 2008 Tartus.

Tänase sünnipäeva peo kohta leiad rohkem informatsiooni Facebookist