Raport: Kui LGBT+ sõbralikud on Euroopa Parlamendi liikmed olnud?

Tuntud LGBT+ õiguste eest võitlev Brüsseli kodanikuühiskonna organisatsioon Forbidden Colours avaldas hiljuti oma aruande “Queer your EU”, pakkudes põhjalikku hinnangut Euroopa Liidu jõupingutustele LGBT+ inimeste õiguste kaitsmisel aastatel 2019 kuni 2024. Raport süveneb Euroopa Parlamendi liikmete hääletuskäitumisse, tuues esile nii toetavad kui ka vastanduvad suundumused nii Eestis ja erinevates EL-i liikmesriikides.

Forbidden Colours analüüsis kõigi Euroopa Parlamendi liikmete hääletusi üheksa võtmeteksti osas, mis puudutavad LGBT+ inimeste põhiõigusi. Selle analüüsi põhjal reastab valitsusväline organisatsioon Euroopa Liidu liikmesriigid ja Euroopa poliitilised grupid selle järgi, kuidas nende MEPid on hääletanud.

Iirimaa MEPid on olnud kõige toetavamad, millele järgnevad Luksemburgi ja Malta MEPid. Edetabeli alumised kohad on hõivanud Itaalia, Ungari ja Poola MEPid, kolm liikmesriiki, kus viimase viie aasta jooksul on LGBT+ inimeste õiguste vastu toimunud kõige suuremad tagasilöögid. Eesti platseerus LGBT+ inimeste õiguste toetamisel 13. kohale.

Raportist selgu, et üks neljast MEPist on viimase viie aasta jooksul vähemalt korra hääletanud LGBT+ inimeste põhiõiguste vastu. Praeguste küsitluste põhjal hindab Forbidden Colours, et see osakaal võib järgmises koosseisus tõusta üle 40%.

Analüüsi tulemused on esitatud ka 27 riigi faktilehel, mis näitavad, kuidas iga riigi partei MEPid on hääletanud. See on mõeldud selleks, et aidata EL-i kodanikel teha valikuid, kui nad hääletavad juunis toimuvatel Euroopa Parlamendi valimistel.

Eesti kohta koostatud raportist selgub, et kõige toetavamad on oma hääletustega olnud Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Eesti Keskerakond ja Eesti Reformierakond. Vaata allpool detailsemat raportit.

Järgnev tabel näitab teie meie Euroopa Parlamendi liikmete üksikuid hääli üheksa võtmeteksti kohta, mis käsitlevad LGBTIQ+ inimeste põhiõigusi ja mille Euroopa Parlament võttis vastu aastatel 2019 kuni 2024. Iga hääletuse puhul võib MEP hääletada teksti “poolt”, “vastu” või jääda erapooletuks. Kui MEP on hääletamisel puuduv, registreeritakse see kui “häälteta”. Nende häälte põhjal paigutatakse iga MEP ühte eelmises tabelis mainitud viiest hääletuskategooriast. Rohkem teavet üheksa vastu võetud resolutsiooni kohta leiate Forbidden Colours’i täielikust aruandest 2024. aasta Euroopa valimiste kohta.

Selle rapordi järgi on Eesti MEPidest kõige LGBT+ sõbralikumad olnud Marina Kaljurand, Sven Mikser, Jana Toom, Andrus Ansip ja Urmas Paet.

Forbidden Colours on Brüsselis asuv kodanikuühiskonna organisatsioon, mis tegeleb inimõiguste ja demokraatia edendamisega LGBTIQ+ inimeste jaoks Euroopas. Organisatsioon keskendub eriti LGBT+ kogukondi süüdistavate anti-õiguste ja anti-demokraatia tegutsejate jälgimisele. Organisatsioonil on ulatuslikud kontaktid üle kogu Euroopa poliitilisel, meedia-, aktivisti- ja ettevõtlustasandil ning see on olnud määrava tähtsusega võitluses anti-LGBT+ algatuste vastu.

Vaata terviklikku raportit: https://www.forbidden-colours.com/wp-content/uploads/2024/04/Report-for-EU-elections-April-2024-FINAL.pdf

Vaata Eesti faktilehte: https://www.forbidden-colours.com/wp-content/uploads/2024/04/Estonia-Queer-your-EU-country-fiche.pdf

Foto: Euroopa Parlament

Skip to content