Riigikogu kandidaadid: Kuidas seisan valituks osutumisel LGBT+ kogukonna huvide ja õiguste eest? #6

5. märtsil valitakse uus Riigikogu koosseis ning kõik vähemalt 18-aastased Eesti kodanikud saavad valida oma esindaja. Vikervaade andis erakondade Riigikogu kandidaatidele võimaluse ennast kogukonnale tutvustada läbi küsimuse “Kuidas seisan valituks osutumisel LGBT+ kogukonna huvide ja õiguste eest?”

6. artiklis tutvustavad ennast Anette Mäletjärv, Hanah Lahe ja Õnne Pillak.

Anette Mäletjärv

Anette Mäletjärv

Erakond: Eesti Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Olen 25-aastane LGBT+ aktivist ning instagramis tuntud ka kui @heterokringel. Olen varasemalt töötanud Eesti LGBT Ühingus koostöö koordinaatorina ning hetkel teen IDA raadios kväär saadet “Homokringel” ja olen Talinna Kesklinna linnaosakogu liige.

Mida teeksin LGBT+ õiguste jaoks: LGBT+ aktivistina ning kogukonna liikmena kandideerin valimistel just seetõttu, et seista LGBT+ inimeste huvide ja õiguste eest. Kooseluseaduse rakendusaktid on vaja lõpuks vastu võtta ning perekonnaseaduses peab muutma abielu sooneutraalseks. Seisan ka selle eest, et kuriteo toimepanemisel vaenu õhutamise eesmärgil kuuluks karistust raskendavate asjaolude hulka. Tuleb kaasajastada seksuaalharidust koolides, rääkides ka LGBT+ teemadest ning nõusoleku küsimisest.


Hanah Lahe

Hanah Lahe

Erakond: Eesti Reformierakond

Olen 23-aastane, õpin Eesti Maaülikooli magistrantuuris keskkonnakorralduse- ja poliitika erialal ning töötan Riigikogus Reformierakonna fraktsioonis. Seisan tugeva kliima- ja keskkonnapoliitika eest ning olen noorim kandidaat Reformierakonnas. Keskkond on olnud terve elu minu südameteemaks ning kandideerin, et Eesti kliimapoliitikat edendada ning viia läbi rohereform. Minu eesmärk on Riigikogus anda endast kõik, et iga otsuse tegemisel võetakse arvesse selle mõju keskkonnale.

Kandideerin NR1 ringkonnas st Haaberstis, Põhja-Tallinnas ja Kristiines.

Tahan seista Riigikogus inimõiguste väärtustamise eest – kui soovime kuuluda Eesti riigina Põhjamaade hulka, peame kehtestama ka neile omase liberaalse ja inimest keskmesse seadva väärtusruumi. Eesti peab olema avatud ja hooliv. 

Seisan abieluvõrdsuse eest, sest see on inimõigus. Peame kaasajastama seksuaalharidust, muutma seadusandluses seksuaalakti nõusolekupõhiseks ja karmistama seksuaalkuritegude karistusi. Samuti pean oluliseks vaenu õhutamine muuta karistatavaks.


Õnne Pillak

Õnne Pillak

Erakond: Eesti Reformierakond

Kandideerin Nõmmel ja Mustamäel. Olen Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige.

Kõikidel inimestel on õigus olla õnnelik, väärtustatud ja hoitud. On õigus tervele elule, vaimselt tervele elule. Meie ühiskonnas kahjuks on hulk inimesi, kes elavad „peidus“. See on ränk taak, mis lõhub inimest vaimselt. Vaimse tervise abi paremini kättesaadavamaks tegemine on vajalik kõigile. LGBT+ kogukond on selgelt üks riskigrupp, kellele tuleb vajalikud teenused kättesaadavamaks teha.

Samuti pean vajalikuks kooseluseaduse rakendusaktide vastu võtmist. Kõik avalikud teenused ja hüved, mida osutatakse avalikest vahenditest, peavad olema samamoodi kättesaadavad samast soost paaridele kui eri soost abikaasadele.

Minu jaoks on oluline, et kõik pered tunneksid ennast Eestist hästi ja turvaliselt. Et me lapsed saaksid hea hariduse ja neil oleks tulevik, mis teeb neist õnnelikud inimesed.

Skip to content