Rahvahääletuse korraldamise eelnõu abielu mõiste küsimuses läbis Riigikogus esimese lugemise

Riigikogu tänasel istungil läbis esimese lugemise Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ja Isamaa fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse eelnõu rahvahääletuse korraldamiseks abielu mõiste küsimuses.

Riigikogu hääletas Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonide ettepanekut eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Ettepaneku poolt oli 48 Riigikogu liiget, vastu hääletas 51 Riigikogu liiget. Sellega jäi eelnõu menetlusse ja esimene lugemine lõpetati.  

Eelnõu (288 OE) näeb ette panna 2021. aasta 18. aprillil korraldatavale rahvahääletusele järgmine muu riigielu küsimus: „Kas abielu peab Eestis jääma mehe ja naise vaheliseks liiduks?“. Kanda hääletamissedelile küsimus: „Kas abielu peab Eestis jääma mehe ja naise vaheliseks liiduks?“ ja lahtrid vastusevariantidega „jah“ ja „ei“.

Läbirääkimistel võttis Reformierakonna (RE) fraktsiooni nimel sõna Kaja Kallas, kelle sõnul on kavandatav rahvahääletus korraga mõttetu, naeruväärne ja julm. Kallas tegi ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) fraktsiooni nimel võttis sõna Indrek Saar. Tema sõnul on see referendum halb igal ajal ja igas kohas ning ta esitas sotsiaaldemokraatide nimel eelnõu tagasilükkamise ettepaneku.

Vaata, kes hääletas eelnõu tagasi lükkamise poolt ja kes hääletas vastu.

Haaletustulemused-_-kohalolekukontroll-Riigikogu

Skip to content