Rohelised: Pooldame sooneutraalset abielu ja selle sätestamist Perekonnaseaduses.

Erakond Eestimaa Rohelised toovad ühe punktina oma valimisprogrammis välja:

Pooldame sooneutraalset abielu ja selle sätestamist Perekonnaseaduses. Lähtuvalt usuvabadusest peab usuorganisatsioonidele jääma otsustusõigus seda pühitseda või mitte.

Ainsa erakonnana on Rohelised oma programmis käsitlenud soomarkeri muutmist ja soolist üleminekut:

Toetame soomarkeri muutmise protsessi lihtsustamist ning mittebinaarse soomarkeri võimaldamist dokumentides. Toetame soolist üleminekut inimlikul ning austaval viisil, tagades psühholoogide ja psühhiaatrite parema ettevalmistuse hindamaks inimese võimet teha läbimõeldud otsus operatsiooni tegemiseks.

Programm: https://rohelised.ee/programm

Foto: Eestimaa Rohelised / Piret Räni

Skip to content