Saatkondade ja välisministeeriumi ühisavaldus rahvusvahelise homo-, bi- ja transvaenu vastase päeva puhul

Rahvusvahelise homo-, bi- ja transvaenu vastase päeva (International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia, IDAHOTB) puhul väljendame pühendumust kõigi inimeste võrdsusele, hoolimata nende seksuaalsättumusest, sooidentiteedist, soolisest eneseväljendusest või sootunnustest.

Kõiki inimesi, olenemata sellest, kes nad on ning keda nad armastavad, tuleb kohelda austavalt ja väärikalt, et nad saaksid elada hirmuta. Lesbid, geid, biseksuaalsed, transsoolised, kväär- ja intersoolised (LGBTQI+) aktivistid võitlevad kõikjal maailmas, sealhulgas siin Eestis, võrdse õiguskaitse, vägivallavabaduse ning oma põhiliste inimõiguste tunnustamise eest. Need õigused ja diskrimineerimisvaba elu on vaba ühiskonna aluspõhimõtted ning väärtused. Avaldame toetust Eesti LGBTQI+ kogukonnale ning kutsume üles lõpetama kõikjal maailmas diskrimineerimine ja vägivald, mis pannakse toime seksuaalsättumuse, sooidentiteedi ja sootunnuste või soolise eneseväljenduse alusel.

IDAHOTB pakub võimalust mõtiskleda raskuste üle, millega LGBTQI+ inimesed iga päev silmitsi seisavad, ning tuletada meelde tööd, mida peame tegema selleks, et võidelda diskrimineerimisega ja tagada, et seadus kaitseb kõiki, olenemata sellest, kes nad on.

Kanada, Taani, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Iirimaa, Hollandi, Norra, Hispaania, Rootsi, Briti ja Ameerika Ühendriikide saatkonnad Eestis, Eesti välisministeerium

Foto: Vikervaade, Iirimaa saatkonna lipud Rävala puiesteel

Skip to content