Osale 50+ vanuste LGBT+ inimeste uuringus

Tartu ülikooli etnoloogia teadur Rebeka Põldsam kutsub teid osalema uurimistöös, mis käsitleb Eesti LGBT+ inimeste tuleviku ja vananemisega seotud kujutelmi.

Osalema oodatakse 50aastaseid ja vanemaid inimesi, kes identifitseerivad end LGBT+ kogukonnaga (lesbid, geid, biseksuaalsed, transsoolised, kväärid, sooliselt mittebinaarsed, aseksuaalsed inimesed) ning on valmis andma kaks intervjuud. Esiteks palutakse kõiki osalejaid 5–7-liikmelistele grupiintervjuudele ning seejärel soovitakse osalejaid kuu jooksul intervjueerida individuaalselt. Kokku on plaanis uurimusse värvata 20–25 inimest, eesmärgiga leida võimalikult eri vanuses intervjueeritavaid. Grupiintervjuud viiakse läbi Tallinnas OMA keskuses või vajadusel mõnes teises Eesti linnas, individuaalintervjuudeks lepitakse kokku sobiva koha iga intervjueeritavaga. Osalemine on vabatahtlik ja tasustamata. Kõik uuritavad pseudonüümitakse või soovi korral anonümiseeritakse.

Projekt „Kväärid kujutelmad vananemisest: uurimus LGBTQ inimeste vanaks saamisest Rootsis, Poolas ja Eestis“ (ingl Imagining Queer Aging Futures: a study of LGBTQ aging in Sweden, Poland and Estonia) valmib Rootsi Södertörni ülikooli eestvedamisel koostöös Tartu Ülikooli ja Poola Collegium Civitas teaduritega, et võrrelda kolme riigi LGBT+ kujutelmi vananemisest ja tulevikust. Esimese omalaadse uurimuse eesmärgiks on muu seas teada saada, kas LGBT+ inimestel on ühiseid vajadusi, millele võiks koos lahenduse leida.

Kui oled huvitatud uurimuses kaasa löömisest, palun kirjuta rebeka.poldsam@ut.ee või helistage +372 5243594.

Foto: Logan Weaver | Unsplash

Skip to content