Ühisdeklaratsioon Baltic Pride 2023 toetuseks

Sel aastal tähistatakse Baltic Pride Tallinnas ja me kinnitame, et toetame üheselt täielikku võrdsust.

Me toetame jõupingutusi lesbide, geide, bi-, trans-, kväär ja interseksuaalide inimõiguste kaitsmiseks ja edendamiseks ning avalikkuse teadlikkuse tõstmiseks LGBTQI+ inimesi puudutavatest probleemidest ülemaailmselt.

Inimõigused on kõigile, olenemata seksuaal- ja sooidentiteedist või ilmnemisviisist. Nende põhiprinsiipide austamine kohustab riike kaitsma kõiki inimesi vägivalla ja diskrimineerimise eest ning tagama neile võrdsed õigused ja võimalused.

Me kõik peame jätkama oma koostööd, et luua kaasamise ja võrdsuse keskkond, mis on diskrimineerimisest vaba ja kus kõik inimõigused on täielikult tagatud. Igaüks meist tunnistab, et selles valdkonnas on kõigis meie riikides veel kasvuruumi.

Täname teid LGBTQI+ kogukondade olulise töö eest Balti riikides, samuti kõiki tegutsejaid valitsuses ja avalikus sektoris, kes püüavad tagada LGBTQI+ inimeste inimõigusi ja lõpetada diskrimineerimist seksuaalse orientatsiooni, sooidentiteedi, -väljenduse või -tunnuste alusel.

LGBTQI+ õigused on inimõigused, mida kõik peaksid toetama ja austama.

Austria saatkond, Austraalia saatkond, Belgia saatkond, Kanada saatkond, Horvaatia saatkond, Küprose saatkond, Tšehhi Vabariigi saatkond, Taani saatkond, Soome saatkond, Prantsusmaa saatkond, Saksamaa saatkond, Kreeka saatkond, Iirimaa saatkond, Iisraeli saatkond, Leedu saatkond, Luksemburgi saatkond, Madalmaade saatkond, Norra Saatkond, Portugali saatkond, Hispaania saatkond, Rootsi saatkond, Ühendkuningriigi saatkond, Ameerika Ühendriikide Saatkond, Euroopa Komisjon.

Skip to content