Välisminister Margus Tsahkna kommentaar rahvusvahelise homofoobia, transfoobia ja bifoobia vastase päeva puhul

Täna, 17. mail on rahvusvaheline homofoobia, transfoobia ja bifoobia vastane päev. Sel päeval pööratakse tähelepanu kõigi inimeste võrdsusele, mis ei sõltu nende seksuaalsest sättumusest või sooidentiteedist.

LGBTIQ-kogukond on tänapäevase ühiskonna täisväärtuslik osa, kellel on täpselt samasugused õigused nagu kõigil teistel. Selle päeva puhul lehvivad Eesti saatkondadel, välisministeeriumi peamajal ja mitmetel Eesti akrediteeritud välisesindustel vikerkaarelipud.

Eestile on oluline edendada koos samameelsete riikidega mitmesuguseid inimõigusteemasid. Kuulume 2016. aastast 42 riigist koosnevasse võrdsete õiguste koalitsiooni, mille eesmärk on tagada kõigile inimestele nende inimõigused turvaliseks vägivallata eluks sõltumata nende seksuaalsest sättumusest või sooidentiteedist.

Eesti välispoliitikas on inimõigusteemad üha rohkem esil ja 2021. aastal valitsuses heaks kiidetud esimene inimõigusdiplomaatia tegevuskava on sellele kaasa aidanud. Tegevuskavas on rõhutatud, et inimõigused kehtivad võrdselt kõigile ning kedagi ei tohi diskrimineerida seksuaalse sättumuse ja soolise identiteedi tõttu.

Skip to content