LGBT Ühing tutvustas ÜRO inimõiguste nõukogus kogukonna olukorda

Täna toimus ÜRO inimõiguste nõukogus Eesti kolmanda korralise inimõiguste ülevaatuse eelistung, kus koos Eesti valitsusväliste organisatsioonidega tutvustas Eesti LGBT Ühingu huvikaitseekspert Aili Kala teistele maailma riikidele meie kogukonna olukorda.

Ürituse eesmärk on kindlustada, et välisriigid oleksid lisaks Eesti riiklikule aruandele kursis ka õiguskantsleri ja vabaühenduste seisukohtadega ning saaksid 4. mail toimuval ülevaatusel küsida Eestilt asjakohaseid küsimusi ja anda konstruktiivset tagasisidet ning läbimõeldud soovitusi.

See tähendab, et inimõiguste ja LGBT+ kogukonna olukord meie riigis saab olema suurendatud rahvusvahelise tähelepanu all. Ülevaatusel hindavad maailma riigid tööd, mida Eesti on viimase 5 aasta jooksul teinud inimõiguste tagamiseks ja jagavad soovitusi, kuidas Eesti riik saaks veel paremini rahva õigusi kaitsta.

Oktoobris esitas võrdse kohtlemise võrgustik ÜRO-le ülevaatuse jaoks variraporti, mis on täismahus avalik nii eesti- kui ingliskeelsena.

Võrdse kohtlemise võrgustikku esindas kohtumisel ÜRO-le esitatud variraporti koostaja Kadi Viik.

_

Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO) on 193 riiki ühendav rahvusvaheline organisatsioon, mille alguskuupäevaks võib lugeda 24. oktoobrit 1945, mil jõustus ÜRO põhikiri. ÜRO laia tegevusvaldkonda kuuluvad rahu-, julgeoleku-, arengu- ja inimõigusküsimused.

Skip to content