Mida vastas haridus- ja teadusminister Mailis Reps küsimusele seoses abielu mõiste määratlemisesega rahvahääletusel?

Tänases Riigikogu infotunnis küsis Riigikogu liige Heljo Pikhof haridus- ja teadusministrilt järgmist:

Austatud minister! Kui me nüüd vaatame koalitsioonilepingut, siis koalitsioonilepingus on plaan koos kohalike omavalitsuste valimistega ka referendumi korraldamine teemal, milline on perekond. Ja te olete haridusminister, et kuidas te haridusministrina suhtute taolisse kummalisse ettevõtmisse, mille läbi eelkõige külvatakse ühiskonnas, ühiskonda sallimatust ja kurjust.

Vastab Haridus- ja teadusminister Mailis Reps

Koalitsiooni moodustamisel me lähtusime sõnastusest, mis on tänases perekonnaseisu- või perekonnaseaduses, kus öeldakse, et abielu on mehe ja naise vahel. Samal ajal on meil kehtiv ka kooseluseadus, mis reguleerib koos elamist, ja minule teadaolevalt vähemalt viimastes Riigikogudes, kus ma olen olnud 2003. aastast peale, abielu vormi kui sellist ei ole püütud teistmoodi sõnastada. On arutatud partnerlust, kooselu, ka juriidilisi pärismisseaduse teemasid. On jõutud ka laste ja elatise teemadele, partnerluse teemadele, aga abielu kuidagi teisiti ei ole püütud sõnastada. Nüüd, mida koalitsiooni moodustamisel rõhutati, on see, et kas see, mida on perekonnaseaduses väga selgelt öeldud, abielu mehe ja naise vahel, kas tema peaks olema siis põhiseaduses ka välja toodud viitega siis perekonnaseadusele. Nüüd, referendum või muu arvamuse küsitlus, see on väga suure õigusliku vahega. Referendum on põhiseaduslikult üks süsteem, selleks on vaja oma väga kõrge lävend läbida, ja teine on siis muu avaliku elu küsimus. Niipalju kui mina olen mõistnud, siis soovitakse küsida antud teemal nõu rahva käest muu avaliku elu küsimusena. Kuidas see täpselt saab sõnastatud ja kuidas ta langeb selle muu avaliku elu küsimuse alla, need diskussioonid kindlasti Riigikogus veel tulevad. Aitäh!

Vikervaade tuletab siinkohal meelde, et tänavu aprillis allkirjastatud koalitsioonilepingus ehk Eesti Keskerakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ning Isamaa Erakonna valitsusliidu aluspõhimõtted 2019-2023, sidusa ühiskonna ja rahvastiku alampeatükis nr 11, on kokku lepitud järgmises:
 
 Viime läbi muu riigielu küsimusena rahvahääletuse ettepaneku kohta täiendada põhiseadust määratledes abielu mehe ja naise vahelise liiduna. Antud riigielu küsimuse hääletuse viime läbi 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste ajal.

 Juhul kui rahvahääletuse tulemus on positiivne, siis võtame vastu põhiseaduse täienduse, määratledes abielu mehe ja naise vahelise liiduna

Foto ja allikad: valitsus.ee, riigikogu.ee

Skip to content