Jaana Partti, kes on Soomes seisnud 20 aastat LGBT kogukonna eest, pälvis aasta preestri tiitli

Helsinki Kallio koguduse preester Jaana Partti nimetati neljapäeval Soome preestrite kiriku juhatuse poolt 2019. aasta preestriks.

“Ma arvan, et aasta preestri tiitel on suur žest ühingu poolt mitte ainult mulle, vaid ka kõikidele preestritele, kes tegelevad LGBT kogukonna toetamisega. Taoline tänuavaldus teeb ka meie koguduse töö, mida me LGBT kogukonna toetamiseks teeme, rohkem nähtavamaks,” ütles preester Jaana Partti.

Jaana Partti on teeninud Kallio koguduses preestrina alates 1990. aastast. Sellel ajal ei olnud LGBT kogukonna liikmed kirikusse oodatud, kuid sellest hoolimata võttis ta vastu väljakutse ja alustas kogukonna liikmete kuulamist ja neile turvallise õhkkonna loomist oma koguduses.

“Viimasel ajal on inimesed polariseerunud ja vihakõne on kasvanud,” nendib Jaana Partti ja jätkab: “Matteuse evangeeliumi peatükis 12, salmis 33 räägib Jeesus, kuidas puu on tuntud tema viljade järgi – Kui puu on hea, siis on ta viligi hea, või kui puu on halb, siis on ta viligi halb; sest puud tuntakse tema viljast. Selle töö parimad viljad on need hetked, kui inimesed on leidnud tee tagasi kiriku ja Jumala juurde.”

Allikas ja foto: kallionseurakunta.fi

Skip to content