Noored Sotsiaaldemokraadid: abielu peab muutuma sooneutraalseks

Noorte Sotsiaaldemokraatide poliitiline avaldus: aeg on edasiviivateks muutusteks küps, põhiseaduses tuleb määratleda abielu kahe inimese vahelise sooneutraalse liiduna.

Noored Sotsiaaldemokraadid seisavad avatud, õiglase ja võrdse ühiskonna eest, mille peavad tagama vastavad seaduslikud alused. Siinkohal ei saa jätta tähele panemata diskussiooni Eesti põhiseaduse muutmise üle selles osas, mis puudutab abielu definitsiooni. Oleme seisukohal, et aeg on edasiviivateks muutusteks küps: põhiseaduses tuleb määratleda abielu kahe inimese vahelise sooneutraalse liiduna.

Valitsev Ekreike koalitsioon on võtnud sihiks abielu definitsiooni põhiseadusliku määratlemise, eesmärgiga rõhutada riigi poolt tunnustatud abielu diskrimineerivat iseloomu. Sõnastades põhiseaduses, et abielu on üksnes mehe ja naise vaheline liit, võõrastavad populistid LGBT+ eestimaalasi ja lõhestavad sedamoodi meie ühiskonda.

Noorsotsidele ja tõenäoliselt teistele valikuvabadusi hindavatele inimestele
paremäärmuslaste heteronormatiivne abielupoliitika ei sobi. Selles olukorras pööravad mõõdukamad vastulaused tähelepanu asjaolule, et praegu kehtiv perekonnaseadus juba sisaldab “mehe ja naise” tingimust abielu definitsioonis ning just seetõttu ei ole olevat rahvahääletus sellel teemal enam vajalik.

Tegelikkuses küsimusele, kas abielu mõiste tuleb seaduses ümber sõnastada, vastavad noored sotsiaaldemokraadid kindlalt “jah”. Põhjuseks on see, et kehtiv perekonnaseadus on täpselt sama ajale jalgu jäänud ja kohatu kui populistide ettepanek, mille nad kavatsevad panna rahvahääletusele. Kui seni kavandatava rahvahääletuse oponendid valisid referendumi boikoteerimise ja vastuhääletamise vahel, pakuvad noorsotsid
kolmandat alternatiivi.

Meie pakkumine on järgmine: abielu kui perekonna alusväärtus tuleb määratleda põhiseaduses ja perekonnaseaduses kahe inimese vahelise sooneutraalse liiduna. Noorsotsid usuvad, et iga perekond loeb ja igaühel peab olema õigus isiklikku õnne püüda, mida ei tohi piirata diskrimineerivate seadustega. Kaks täiskasvanud inimest on vabad üles ehitama endale sobivaid suhteid ja soovi korral sõlmima abielu, mida riik peab ilmtingimata tunnustama.

Armastus on vaba!

Skip to content