Sotsiaaldemokraadid: toetame kahe täiskasvanud inimese õigust abielluda sõltumata nende soost

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna erakorraline e-volikogu kujundas täna seisukoha abieluvõrdsuse teemal. Erakonna esimees Indrek Saare sõnul võttis volikogu selge seisukoha toetada kahe täiskasvanud inimese õigust abielluda sõltumata nende soost. 

Volikogu esimees Eiki Nestor ütles, et sotsiaaldemokraadid väärtustavad abieluvõrdsust. „Kuidas muidu selgitada mõistlike argumentidega kahele täiskasvanud inimesele, kes soovivad abielluda, et neil ei ole selleks õigus? Seda ei saa ju teha,“ ütles Nestor.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna volikogu leidis, et arvestades abieluvõrdsuse teema olulisust ning toetust arvamusküsitlustes ning rahvaalgatusel, peab seaduseelnõu jõudma Riigikogu suurde saali. Kui petitsiooni menetlev komisjon seaduseelnõud ei algata, teeb volikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonile ettepaneku esitada ise seaduseelnõu Riigikogule.

„Rõhutades abielu inimlikku sisu, toetavad sotsiaaldemokraadid iga inimese õigust abielluda armastatud inimesega ja pooldavad sellise sätte toomist ka perekonnaseadusse,“ võttis volikogu liige Marju Lauristin kokku koosolekul kõlanud arvamused.

Lisatud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna volikogu seisukoht

1.november 2020

–       Toetame kahe täiskasvanud inimese õigust abielluda sõltumata nende soost.

–       Kutsume üles kõiki, kes toetavad vabadusel ja võrdsusel põhinevaid väärtuseid, oma meelsust ja arvamust väljendama ning liituma initsiatiividega, mis abieluvõrdsust toetavad.

–       Arvestades algatuse olulisust ja et seda toetab küsitluste järgi arvestatav osa elanikest ning kümned tuhanded on seda väljendanud toetusallkirjaga leiame, et algatus peab jõudma otsustamiseks Riigikogu suurde saali. Kui seda menetleva komisjoni enamus otsustab seaduseelnõud mitte algatada, teeme Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonile ettepaneku esitada vastav seaduseelnõu Riigikogule.

Skip to content