Noored Sotsiaaldemokraadid avaldasid LGBT+ strateegia

Noorsotsid avaldasid kohalike omavalitsuste valimiste programmi ja selle juurde käiva LGBT+ strateegia. Strateegia valmis koostöös LGBT+ KOV valimiste rühmaga. 

“See on esmakordne, kui meil eraldi LGBT+ strateegia programmi juurde koostati. Varasemalt on LGBT+ kogukonda puudutavaid teemasid teiste valdkondade all kaetud,” kommenteeris Noorte Sotsiaaldemokraatide president Õnne Paulus.

“Strateegia sündis kohtumisest LGBT+ KOV valimiste rühmaga, sest soovime seista LGBT+ kogukonna eest teadlikumalt. Enda teada oleme esimene poliitiline noorteorganisatsioon, kes on sellise strateegia koostanud, kuid loodame, et meie eeskuju järgivad ka teised poliitilised organisatsioonid, sest ainult üheskoos jõuame õnnelikuma Eesti poole,” lisas Õnne Paulus.

Noored Sotsiaaldemokraadid peavad oluliseks, et kohalik omavalitsus:

 • hakkab kaasa töötama erinevate vähemuste toetamisele keskendunud võrgustikes ja programmides, nagu näiteks Rainbow Cities Network ja Võrdse kohtlemise võrgustik;
 • kogub statistikat ja viib läbi uuringuid LGBT+ inimeste ja nende murede kohta;
 • koostab erinevates valdkondades LGBT+ kogukonna võimestamiseks erinevaid strateegiaid ja tegevuskavasid, mida asub reaalselt ellu viima;
 • kaasab LGBT+ kogukonna liikmeid KOV juhtimisse;
 • loob sotsiaalse võrdsuse fondi, millega toetatakse muu hulgas LGBT+ kogukonda võimestavaid projekte ja ühinguid;
 • tegeleb aktiivselt välise teavitustööga ning koolitab KOV halduses tegutsevaid töötajaid LGBT+ teemadel;
 • kaotab sooga seotud küsimused erinevates küsimustikes, vormides ja dokumentides, välja arvatud juhul, kui teavet on sisuliselt või õiguslikult vaja. Viimasel juhul jätta vastajale variant “muu”;
 • lisab kõikidesse KOV dokumentidesse ja küsimustikesse, kus on oluline inimese suhtestaatus variandi “koosellunud”;
 • tunnustab ja toetab kõiki peresid; kõik KOV ja selle allasutuste toetused, soodustused ja tegevused on suunatud kõigile peredele — ka neile, keda riik ametliku perena ei tunnusta;
 • tagab turvalise keskkonna vähemustele avalikus ruumis ning asutustes;
 • toetab erinevaid vähemusi, mh LGBT+ kogukonda, avalikult ja selge sõnumiga;
 • mõistab avalikult hukka vaenukõne ning viha õhutavat tegevust LGBT+ kogukonna suunal;
 • tagab LGBT+ vanuritele, puuetega inimestele ja materiaalselt vähekindlustatutele neid aktsepteeriva ja turvalise sotsiaalhoolekande teenuse;
 • pöörab tähelepanu vähemuste sees olevatele vähemustele, näiteks muukeelsetele LGBT+ kogukonna liikmetele;
 • koolitab perearstid LGBT+ teemades pädevaks, hoolivaks ja kaasavaks; 
 • pakub LGBT+ inimestele vajadusel anonüümset ja tasuta psühholoogilist nõustamist
 • toetab PrEP ravimi soetamist soovijatele;
 • tagab avalikus ruumis kondoomide, suukondoomide ja libestite kättesaadavuse;
 • asutab LGBT+ kogukonnakeskuseid, mis on LGBT+ inimestele mõeldud sündmuste toimumise kohaks (info- ja kultuurikeskus, vabaaja veetmise ja teavutistöö koht, vaimse- ja füüsilise tervise edendamise paik);
 • tähistab LGBT+ kogukonnale sümboolsed või ajaloolised kohad; 
 • toetab KOV LGBT+ ajaloo uurimist ja uurijaid;
 • toetab LGBT+ kogukonnale suunatud või LGBT+ inimeste poolt loodud kultuuriürituste toimumist;
 • toetab uhkusekuu tähistamist ning hõiskab uhkusekuul võimalusel igasse KOV allasutusse ühe vikerkaarelipu.

Täispikk programm on loetav noorsotside kodulehel.

Foto: Emily-Mirelle Vutt

Skip to content