Riias toimub Baltimaade suurim inimõiguste sündmus „Baltic Pride 2021”

2.-7. augustini toimub Riias Baltimaade suurim ja silmapaistvaim inimõiguste sündmus „Baltic Pride”, mille juhtivaks teemaks on sel aastal võrdsus ja kaasava ühiskonna loomine. Baltic Pride´i loosung on „kuni kõik oleme võrdsed!”.

Baltic Pride’i programmi raames toimub mitmeid olulisi üritusi, nagu kultuurisündmused, konverentsid ja töötoad. Festivali ajal esitletakse Kaspara Aleksandra Irbes raamatut „Varjatud elu: homoseksuaali päevikud 1927-1949”. Toimub Balti mitmekesisuse ärifoorum “Think Diversity!”, kus käsitletakse värskemaid trende mitmekesisuse juhtimise valdkonnas. Toimub ka kõrgetasemeline konverents, mis keskendub palju arutatud inimväärikuse põhimõttele: „Inimväärikus: demokraatliku õigusriigi alusväärtus”.

Laupäeval, 7. augustil, Baltic Pride 2021 rongkäigu päeval kutsutakse Läti ja Baltimaade LBGT+ kogukonda, sõpru ja toetajaid olema nähtavad ning väljendama oma toetust mitmekesisusele ja võrdsusele. Baltic Pride’i üks keskseid eesmärke on alati olnud nähtavus.

Üritused on väga laiaulatuslikud alates stand-up etendustest kuni ühiskonna päevasündmuste roastimiseni Läti kuulsate komöödikute poolt. Arutatakse samasooliste perede igapäevaseid väljakutseid, tervise küsimusi ja ühiskonnarühmade kaasamist. Baltic Pride’i raames toimuvad ka mitmed kultuuriüritused, nagu filmipäevad, Latvian Drag King Collective ettekanne ning LGBTI kogukonna talentide kohtumine.

„Lääne maailmas on Pride juba üle 50 aasta olnud LGBTI õiguste üks olulisemaid muutuste kandjaid. Ka Lätis Baltic Pride’iga saabusid sel aastal positiivsed tuuled – ärikeskkonnas pole mitmekesisuse toetamine enam pelgalt formaalsus. Ühiskond võtab vastu erinevaid perekondi ja Lätis ei seata juba ammu rahva enamuse arvamust ettekäändeks, et kaasava seadusandluse tagamisega veelgi kauem viivitada. Meie riigi põhiseadus valvab kõiki perekondi ja selles pole enam midagi kahtlustada. Oleme suurte ja vältimatute muutuste lävel ja selle aasta Baltic Pride tõestab seda veelkord,” selgitab Läti LGBT ja nende sõprade ühenduse Mozaīka tegevjuht ja Baltic Pride kaasjuht Kristīne Garina.

Festivali korraldajad rõhutavad, et tegemist on seni oluliseima Baltic Pride’iga. „Baltic Pride on suurim ja nähtavaim inimõiguste sündmus Balti regioonis. Ühiskond muutub, ka Baltic Pride on läbi aegade muutunud. Baltic Pride mängib sel aastal erilist rolli, sest tegemist on esimese Pride’i sündmusega kohalikus Balti riikides pärast pandeemia algust. Kuigi me pöörame sel aastal tähelepanu LGBTI inimeste õigustele, oleme samal ajal teadlikud, et LGBTI õigused on osa kõigist inimõigustest. Me igaüks oleme osa ühiskonnast, seega tahame pakkuda platvormi ka kõigile teistele vähekindlustatud gruppidele, et edendada väärikat ja kaasavamat Läti ühiskonda,” rõhutab Mozaīka juhatuse liige ja Baltic Pride’i kaasjuht Kaspars Zālītis.

Baltic Pride on sel aastal ka oluliselt muutunud ning eelkõige on laienenud toetajate ja koostööpartnerite ring. Baltic Pride’i peamisteks toetajateks on saanud Swedbank ja TVNET GRUPP. Baltic Pride’i partnerite ringi laiendab Printful, samuti on toetajate seas Flandria maakond, ÜRO Pagulasprogramm, Hanzas Perons, Sport 2 kvartal, Sexy Style, Satori ja paljud teised.

Sõltumatud digitaalmeediad, nagu seda on TVNET GRUPP, on kõikehõlmavad ja tugevad sotsiaalsed mehhanismid, mille peamine ülesanne on julgustada rääkima, arutelusid edendama ja harima, hajutades ennetavalt üldsuse enamuse ja põhjendamatult häbimärgistatud vähemusrühmade, sealhulgas homo -, bi – ja transseksuaalide vahelised eelarvamused. Seetõttu osaleme siira rõõmu ja tervitusega aktiivselt Baltic Pride’i sündmuse toetamisel, “jutustab TVNET GRUPI peatoimetaja Toms Ostrovskis.

Rohkem infot festivali kohta kodulehel www.balticpride.org ja Baltic Pride sotsiaalvõrgustikes.

Artikkel on avaldatud portaalis tvnet.lv ja läti keelest tõlgitud EstLat-i tõlkemootoriga.

Foto: Mercedes Mehling / Unsplash

Skip to content