Riina Sikkut: ei ole aktsepteeritav teatud perede kaitse alt väljajätmine

Riigikogu võttis tänasel istungil vastu perehüvitiste seaduse muudatused, millest aga EKRE ja Isamaa survel jäeti välja registreeritud elukaaslased. Esialgne seaduse eelnõu nägi ette, et perehüvitise seadus kehtib ka registreeritud elukaaslastele.

Toome teieni Riigikoguliikme Riina Sikkuti kõne enne seaduse vastuvõtmist.

“Lugupeetud kolleegid! Nii nagu teisel lugemisel, peavad sotsiaaldemokraadid selgelt välja tooma selle, et ei ole aktsepteeritav teatud perede kaitse alt väljajätmine. Perehüvitiste seadusega on meil selline lugu, et tõesti väga palju häid asju on, on peresid, kes saavad seetõttu vanemahüvitist, millele neil varem õigust ei olnud, on elatisabi maksmisega seotud muudatused. Ja kahtlemata neid saab ainult toetada. Hääletame kolmandal lugemisel ka selle seaduseelnõu poolt.

 Aga see, kuidas menetlus on toimunud, see tegelikult ei ole aktsepteeritav. Ühelt poolt on EKRE ja Isamaa fraktsioon, kes ütlevad, et tuleb vältida kooseluseaduse varjatud jõustamist teiste seaduste muutmise kaudu ning väärtustada traditsioonilist registreeritud abielu mehe ja naise vahel. Ja siis on minister Signe Riisalo, kes ütleb, et ärge selle seaduse pärast muretsege, seal ei ole registreeritud elukaaslast küll mainitud, aga seaduse rakendamisel tuleb ametkondadel lähtuda kohtute otsustest ja Riigikohtu asjasse puutuvast praktikast. Ehk siis tegelikult on meil segane seis, on kaks erakonda, kes ei soovi kooseluseaduse rakendamist, aga minister ütleb, et seda rakendatakse niikuinii.

Tegelikult oleks aus see seis ikkagi seadusesse kirja panna. Et tõepoolest, vanemahüvitist ja elatisabi puudutav regulatsioon kehtib kõigi Eesti perede kohta, ka nende perede kohta, kus on tegemist registreeritud elukaaslastega. Ja kui me vaatame selle konkreetse eelnõu menetlust teemat kõrvale jättes, siis see suhtumine, et kui esitatakse paarsada muudatusettepanekut, siis ei, kohe taandume, ei hakka vastu, anname järgi ja anname järgi põhimõttelistes küsimustes ja anname järgi kellegi teise õiguste arvelt.  Seda tüüpi taandumine, soovimatus üldse põhimõttelises küsimuses arutelu pidada, et kui tegelikult me näeme ju, et me võime need muudatusettepanekud ära menetleda, et no eks see siis ongi kõigi meie vaev, oleme siin öö läbi ja me saame selle asja tehtud ja me saame seaduse, mis on Riigikohtu lahenditega kooskõlas, mis kaitseb kõigi perede õigusi ja mida saavad siis nii Sotsiaalkindlustusamet, kohalikud omavalitsused selgelt rakendama hakata, aga praegu meil jätkub see segane lugu seetõttu, et me ei suuda põhimõttelistes küsimustes selget joont hoida, ja kriitika käib koalitsiooni kohta.

Ei saa leppida sellega, et minister on öelnud, et tuli loobuda registreeritud kooselu mainimisest, sest see ei leidnud parlamendis piisavalt toetust. Mis mõttes ei leidnud parlamendis piisavalt toetust? Ma saan aru, et koalitsioonierakonnad toetavad ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond toetab samuti. See on täiesti piisav toetus, et sellist muudatusettepanekut rakendada. Küsimus on otsustes, mis on tehtud menetluse raames. Seda, et samalaadne taandumine mõnesaja muudatusettepaneku ees on toimunud meediateenuste seaduse puhul, rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse eelnõu menetlemisel. Nii nagu infotunnis peaminister väga ilusti seletas ka Ukraina olukorda ja seda, et millal tuleb enda eest seista, millal tuleb taanduda, siin samamoodi, et no olgu, anname siis meediateenuste seaduse puhul järgi, taandume rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse puhul, nüüd võtame sammu tagasi perehüvitiste seaduse puhul, aga siis tuleb järgmine seadus, tulevad jälle need paarsada muudatusettepanekut ja jälle tehakse EKRE-le sobiv muudatus valitsuse esitatud eelnõusse.

 See praktika, see taandumise praktika ja põhimõttelistes küsimustes sammu tagasi astumine, see ei saa ju jätkuda. Ja meie siin saalis saame öelda, et ei, et las seadus olla kooskõlas sellega, mida ütlevad meile Riigikohtu lahendid, las olla selgus majas ja tegelikult kõigi perede huvid kaitstud. Nii et ma väga loodan, et ühtegi sellist olukorda, kus põhimõttelistes küsimustes tehakse lihtsalt taandumissamm paarisaja muudatusettepaneku ees ja ei leita teisi viise, kuidas see valitsuse soov tegelikult sisuliselt jõustuda, ma loodan, et seda siin saalis rohkem ei juhtu. Aitäh!”

Allikas: Riigikogu.ee

Foto: sotsid.ee

Skip to content